V květnu zveřejnila belgická centrála banky KBC nová, přísnější pravidla týkající se půjčování peněz firmám a jejich pojišťování v případě, kdy výrazně přispívají ke změně klimatu. Banka to zveřejnila ve své tiskové zprávě. Pravidla platí i pro všechny dceřiné společnosti včetně Československé obchodní banky (ČSOB).

Nová pravidla směřují k tomu, že od roku 2030 přestane banka celosvětově spolupracovat (tedy poskytovat jakékoliv finanční služby) s firmami, které mají v portfoliu jakkoliv malý podíl uhelných zdrojů. Od července 2020 přestane poskytovat služby firmám s podílem uhlí nad 25 % (výrobní kapacita elektráren). Jedná se o zpřísnění uhelné politiky, kterou banka vyhlásila již v roce 2018. V ČR se tato pravidla mohou týkat například společností ČEZ, Sev.en Energy či Sokolovská uhelná.

Pro ČR platí dočasná výjimka, že nové investice již nebudou financovány a pojištění nebude obnovováno, ale již existující financování (např. úvěry) do uhelného sektoru mohou doběhnout nejpozději do roku 2023 v případě elektráren a dolů a do roku 2030 v případě tepláren.

Finanční sektor zpřísňuje pravidla

V posledních letech stále více a více finančních institucí přijímá etická pravidla, která mají omezit podporu fosilnímu průmyslu. Před pár dny zveřejnila nové omezení financování uhlí Deutsche Bank, před měsícem zpřísnila politiku druhá největší evropská banka BNP Paribas. Kromě bank a investičních fondů nezůstávají pozadu ani pojišťovny. Například Allianz může brzy vyloučit i ČEZ a podobně jako Axa přestat nejen pojišťovat uhelné elektrárny a doly, ale i poskytovat jakékoliv pojistné služby firmám, které neprokáží dostatečně rychlé snižování podílu uhlí. 

Banky, pojišťovny či investoři aplikují restriktivní pravidla pro fosilní investice a firmy a stále více podporují investice do obnovitelných zdrojů a dalších ekologických technologií a sektorů.

Banky, pojišťovny či investoři přitom na jednu stranu aplikují restriktivní pravidla pro fosilní investice a firmy, ale na druhou stranu více podporují investice do obnovitelných zdrojů a dalších ekologických technologií a sektorů. O tomto trendu zmíněné fosilní firmy samozřejmě vědí a pokud tedy budou dostatečně rychle transformovat svůj fosilní byznys, může to být cesta, která jim pomůže zachovat si přízeň finančních instituci i veřejnosti.

Zdroj: Inodpady.cz