Převaha Evropy na trhu se společensky odpovědnými investicemi se v roce 2021 navýšila. Morningstar tvrdí, že se tak stalo poté, co začala platit nová pravidla pro označování ESG produktů daná nařízením Evropského parlamentu a Rady EU.

Ve své zprávě Morningstar uvádí, že ve třetím čtvrtletí připadalo na Evropu 77 % ze všech investic do ESG produktů. Americké trhy měly podíl 8 %. Dále zpráva hovoří o tom, že díky přijetí Sustainable Finance Disclosure Regulation (nařízení týkající se zveřejňování informací v oblasti udržitelnosti finančních služeb) více ESG fondů reálně splňuje podmínky pro zařazení do této kategorie.

Evropa „zůstává zdaleka nejrozvinutějším trhem ESG investic, následovaná USA s 8% podílem na celosvětových vkladech do udržitelných fondů“, píše Morningstar.

Ačkoliv máme za sebou období exponenciálního růstu, přesto někteří z největších světových investorů stále předpovídají rychlý růst na trhu s ESG investicemi. Představitelé Norského státního fondu v hodnotě 1,1 bilionu EUR tvrdí, že existuje vyhlídka „ohromného“ přílivu kapitálu na ESG trh, zatímco BlackRock Inc. nedávno hovořil o „rozsáhlých přesunech“ kapitálu do environmentálně a sociálně zodpovědných aktiv.

Nová SFDR pravidla Evropské unie byla navržena tak, aby správci fondů zajistili dokumentaci dat týkajících se ESG. Při rychlém tempu růstu tohoto segmentu totiž vznikaly obavy, aby nedocházelo k takzvanému greenwashingu a údajné environmentální dopady byly současně nadsazovány a dezinterpretovány.

Bloomberg Intelligence odhaduje, že celková hodnota ESG trhu dosáhla minulý rok téměř 31 bilionů EUR a je na dobré cestě v roce 2025 pokořit hranici 45 bilionů EUR.

esg evropa rust
Zdroj: Bloomberg Intelligence (BI)

Příliv do celosvětové sítě udržitelných fondů spadl mezi druhým a třetím čtvrtletím o 11 %, což ovšem stále překonává tempo poklesu investic do fondů celkově, kdy zaznamenaly v tomto ohledu propad o 20 %, uvádí Morningstar.

Tento propad byl zapříčiněn hlavně evropským trhem, kde příliv investic klesl o 17 %, zatímco v USA to bylo pouhých 12 %.

Podle Morningstaru „bude rok 2021 rokem přechodným pro udržitelné fondy v Evropě, protože správci fondů se snaží přizpůsobit a vyhovět novým SFDR pravidlům.“

Zdroj: Překlad z Bloomberg.com, původní článek k nalezení zde.