Přinášíme vám stručný přehled opatření, událostí, trendů a cílů, které utváří a ovlivňují prostředí společensky zodpovědného podnikání, investování a kritéria ESG. Tyto níže popsané milníky se přímo týkají udržitelného rozvoje Evropské unie a směru, jímž se evropská společnost hodlá vydat.

esg časová osa, události
Časová osa událostí, které ovlivnily ESG sektor

2015 – COP21: Pařížská dohoda

V prosinci 2015 se poprvé v historii všechny země světa dohodly, že budou vyvíjet společné úsilí o udržení globální oteplování výrazně pod hranicí 2 °C a řešit dopady změny klimatu.

Dohoda požaduje, aby strany předložily vnitrostátní plány snížení emisí a aby tyto závazky každých 5 let přezkoumaly.

Evropská unie se zavázala, že do roku 2030 sníží emise alespoň o 55 %; v roce 2014 činil tento závazek pouze 40 %. Konečným cílem EU je pak dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Pařížská dohoda tak položila základ pro evropský Green Deal.

2019 – Green Deal Evropské unie

Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Měla by zároveň podporovat přeměnu EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou.

7/2021 ­– NextGeneration EU

Historicky nejrozsáhlejší stimulační balíček zaměřený na ekonomickou obnovu Evropy po covidové pandemii. Spolu s dlouhodobým rozpočtem by mělo být k dispozici 2,018 bilionu eur. Evropa by pak měla být ekologičtější, digitalizovaná a odolnější proti podobným krizovým propadům.

12/2021 – COP26: Glasgowský klimatický pakt

Na klimatické konferenci v Glasgow bylo dosaženo dalšího pokroku ve společném úsilí v boji s klimatickou změnou. Mezi klíčové inciativy Glasgowského klimatického paktu patřilo zvýšení závazků za účelem poskytnutí finančních prostředků na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu, přijetí celosvětového závazku týkajícího se metanu a dokončení pařížského souboru pravidel.

12/2021 – Historické milníky cen energií

Souhrou různých okolností, jako bylo oživení poptávky po covidovém utlumení, klimatické vlivy a samozřejmě také napětí kolem ukrajinsko-ruských vztahů došlo k dosud bezprecedentnímu růstu cen energií. Cena zemního plynu se vyšplhala na 141 eur za 1 MWh, elektřiny na 326 eur za 1 MWh a emisní povolenka stála 90 eur/tCO2.

1/2022 – Taxonomie Evropské unie

Zatím v omezené míře začala platit taxonomie Evropské unie. Její platnost se bude postupně rozšiřovat. Taxonomie přináší jednotný rámec pro klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit. Měla by tak přispět k mobilizaci soukromého kapitálu potřebného k transformaci na bezemisní ekonomiku.

2/2022 – Ruská vojenská agrese

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. To s sebou přineslo rostoucí nestabilitu na globálních trzích a narušení dodavatelských řetězců. Na Rusko byly uvaleny mezinárodní ekonomické sankce.

3/2022 – Nárůst ceny ropy

V reakci na mezinárodní bezpečnostní a pandemickou situaci vzrostla cena ropy na 130 USD za barel.

5/2022 – REPowerEU

Byl představen plán Evropské unie na ukončení energetické závislosti na Rusku. Ten se zaměřuje především na energetické úspory, diverzifikaci dodávek plynu, urychlení zavádění obnovitelných zdrojů a tzv. inteligentní investice.

7/2022 – Klimatický stress test Evropské centrální banky

Budou zveřejněny výsledky stresového testu Evropské centrální banky vztahujícího se ke klimatickým rizikům. Ten by měl zhodnotit, jak je bankovní sektor připraven na finanční a ekonomické šoky, které mohou plynout z rizik doprovázejících změnu klimatu. Jeho výsledky budou mít vliv nejen na Evropskou centrální banku, ale i na ostatní bankovní subjekty.

2023–2026 – Uhlíková cla Evropské unie

Měla by začít platit cla na import uhlíkově náročného zboží do Evropské unie. Jednat by se mělo zejména o ocel, cement, hnojiva, hliník a elektřinu.

2030 – Fit for 55

Měl by začít platit legislativní balíček Fit for 55. Jde o soubor opatření Evropské unie k dosažení 55% snížení emisí oproti roku 1990 a zároveň zajištění spravedlivé transformace v celém hospodářství, společnosti a průmyslu.

2050 – Uhlíkově neutrální Evropská unie

Konečný stav, kterého se má dosáhnout pomocí souboru výše popsaných opatření pro „zelenou transformaci“. V roce 2050 by měla být ekonomika Evropské unie uhlíkově neutrální.

Zdroje: Evropská rada a Rada Evropské unie, Evropská centrální banka, faktaoklimatu.cz, Reuters