Plán Evropské unie na zmírnění energetické závislosti na Rusku REPowerEU počítá s diverzifikací importu plynných energetických produktů, výrazným navýšením výroby biometanu a využíváním vodíku. Dále je v dokumentu zahrnuto rozsáhlejší zapojení obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny a urychlení tempa nasazování tepelných čerpadel.

Evropská unie zveřejnila plán REPowerEU, jehož cílem je oprostit se od energetické závislosti na Rusku. V tomto dokumentu, který zatím není právně závazný je specifikováno, jakými zdroji by měl být zemní plyn importovaný do Evropy z Ruska nahrazen. Velmi důležitou roli v plánu EU hrají také zelené plyny. Právě v oblasti produkce biometanu a vodíku je vize Unie velice ambiciózní.

Evropská unie má v roce 2030 vyprodukovat 350 TWh biometanu, což je téměř jedenáctinásobek objemu, který byl v členských státech vyroben v roce 2020. Zároveň se má vyrobit, či importovat 20 milionů tun vodíku, což představuje 3–4násobné navýšení oproti cíli, který byl stanoven plánem Fit for 55.

„Do roku 2050 se potenciál biometanu může ztrojnásobit, tedy vzrůst výrazně nad 100 miliard m3 a pokrýt 30–50 % budoucí poptávky po plynu v EU.“

Harmen Dekker, předseda Evropské bioplynové asociace

Evropská bioplynová asociace má tento plán za dosažitelný, pokud se podniknou okamžitě kroky k jeho realizaci. Předseda EBA Harmen Dekker plán okomentoval takto: „K realizaci opatření uvedených v návrhu bude nutná úzká spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými státy a hodnotovým řetězcem biometanu. Cílová hodnota biometanu představuje více než 20 % současného dovozu plynu do EU z Ruska. Do roku 2050 se tento potenciál může ztrojnásobit, tedy vzrůst výrazně nad 100 miliard m3 a pokrýt 30–50 % budoucí poptávky po plynu v EU.“

biometanova-stanice
Biometanová stanice

Plán dále obsahuje řadu dalších opatření ke zmírnění dopadů energetické krize na obyvatele Evropy a její neopakování v budoucnu. V REPowerEU se zdůrazňuje doplnění zásobníků plynu před další zimou, diverzifikace dodávek plynu, urychlení zavádění obnovitelných plynů a nahrazení plynu při vytápění a při výrobě elektřiny.

Evropská unie tradičně importuje zhruba 45 % dováženého zemního plynu z Ruska, 24 % z Norska a následně 13 % z Alžírska. Menší objemy jsou poté dováženy z Kataru a USA, avšak dodávky zkapalněného plynu se v posledních měsících drží na vysokých hodnotách.

Zdroje: oenergetice.cz, BioEnergy Insight, Evropská komise