Podle průmyslového sdružení Biogas e.V. postupuje expanze bioplynového sektoru v Německu pomalým tempem navzdory silné poptávce. I Česká republika se svými dvěma existujícícími biometanovými stanicemi za trendem značně zaostává, jak zaznělo na Podzimní plynárenské konferenci.

Jak uvedl server Renewables Now, většina poptávky v Německu, které již nyní vyrábí přes 11 TWh biometanu,  je nyní v segmentu vytápění. Nárůst nové kapacity pro výrobu bioplynu a biometanu letos není tak vysoký jako v minulých letech a je celkově nižší než například v Nizozemsku, Itálii či Francii.

Bioplynová stanice v Německu
Bioplynová stanice v Německu

Nově instalovaný výkon zařízení pro výrobu bioplynu v Německu by měl v roce 2022 činit přibližně 65 MW, uvedla asociace Biogas e.V. a v letošním roce by mělo být k síti připojeno přibližně 120 nových stanic. Bioplynové stanice, tedy ty, které nevýrabí plyn vyčištěný na biometan, dodají v letošním roce na 33,56 TWh elektřiny a dostatek tepla, aby pokryly poptávku 1,5 milionu domácností. Tyto hodnoty se ve fosilním ekvivalentu rovnají přibližně 21,2 milionu tun emisí uhlíku, které by jinak byly vypuštěny do atmosféry.

Schéma: bioplyn a biometan
Z čeho se bioplyn vyrábí

Prezident svazu Biogas e.V. Horst Seide na čtvrteční tiskové konferenci označil vývoj v odvětví bioplynu za „ne skvělý“. Současná čísla vypovídají o nejistotě v odvětví. Díky narůstajícím právním požadavkům a politické nejistotě jsou investoři méně ochotni do odvětví investovat. K plnému využití potenciálu bioplynu je nyní nutný jasný závazek politiků a perspektiva, která přesahuje rok 2024, dodal Seide.

Situace okolo biometanu v České republice

Český bioplynový a sektor se setkává s podobnými překážkami, a to již ve svém zárodku, jak uvedl Martin Schwarz na Podzimní plynárenské konferenci. Od doby, kdy byla v ČR uvedena do provozu první biometanová stanice v Rapotíně, se legislativa a povolovací procesy staly složitějšími. Jak uvedl Schwarz, v současnosti trvá v ČR stavba nové stanice mezi 3–4 roky, konverze bioplynové stanice na výrobu biometanu 2–3 roky.

To je přitom neslučitelné s plněním závazků České republiky především v oblasti dopravy a s ohledem na cíl EU výroby 35 milionů metrů krychlových (bcm) biometanu v roce 2030, přičemž současná výroba lehce přesahuje 3 bcm.

Dle Schwarze je přitom nyní poptávka po biometanu, především v zahraničí, tak vysoká, že se stavba produkční stanice vyplatí i bez významnější státní podpory. Konference zdůraznila důležitou roli biometanu v nahrazování fosilního plynu z Ruska a konverzi starších bioplynových stanic na výrobu biometanu, na což je možné získat státní dotaci.

Zdroj: oenergetice.cz