Investiční svět znervózňuje volatilita trhů a vysoká pravděpodobnost blížící se recese. Podle serveru Bloomberg je však jedna skupina investorů, která se výše zmíněného může obávat o něco méně. Jsou to ti, kteří nasměrovali svůj kapitál do technologií bojujících se změnou klimatu (Climate Tech). Právě objem těchto investic i přes krizi narůstá, stějně jako jí odolává i celý segment tzv. odpovědných, nebo-li ESG investic.

Existují minimálně dva důvody k tomu, proč jsou udržitelné investice (a zejména ty do sektoru „Climate­ Tech“) populární i během současné krize. První z nich vysvětluje CEO klimatického start-upu The Engine, Katie Rae, takto: „Investoři vnímají fundamentální rizika spojená se změnou klimatu a nutnost zapojení odborných vědeckých a inženýrských postupů do jejich řešení. Stále více si uvědomují, že bez kapitálu směrovaného do této oblasti se může lidstvo brzy potýkat se skutečně vážnými envriomentálními problémy.

image 3
Graf: Nárůst kapitálu směřujícího do sektoru „Climate Tech“

Druhým důvodem popularity udržitelných investic během současné krize pak může být jejich minulá výkonnost, naznačující, že jsou vůči výkyvům na trhu zkrátka obecně odolnější než ostatní segmenty. Podle výzkumu společnosti Fidelity se to ukázalo již v prvních měsících pandemie COVID-19 v roce 2020, kdy ESG investice zaznamenaly menší pokles než průměr trhu.

david lundak
Ředitel finanční distribuce investiční skupiny EFG David Lundák

„Udržitelné investice nabízí vědomí, že své prostředky ukládáme do smyslupných projektů. Navíc mohou poskytnout stabilní výnos. I zde nicméně platí, že je třeba vybrat si spolehlivého partnera.“

David Lundák, ředitel finanční distribuce společnosti Energy financial group a.s. (EFG)

Pravděpodobně nejlepším ukazatelem výkonnosti sektoru ESG ve srovnání s ostatními je MSCI World ESG Leaders Index, jehož mateřským indexem je MSCI World Index. Podle zveřejněných údajů dosáhly společnosti v prvním jmenovaném indexu v loňském roce výkonnosti celých 25,29 %, zatímco v mateřském zhodnotily o 22,35 %.*

Olívia Lacenová, analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd., k tomu dodává: „Vzhledem k odolnosti, kterou tento typ investic prokázal během pandemie, a také vzhledem k rostoucímu zájmu o ESG investice je pravděpodobné, že v roce 2022 opět překonají průměr trhu.“

Obnovitelné zdroje: specifická oblast, která zajímá stále více investorů

Specifickým trendem ESG investic je pak obnovitelná energetika. Pozitivně tento sektor vnímá i portfolio manažer společnosti Generali Investments CEE Marco Marinucci: „Jedním z příkladů atraktivní investiční příležitosti jsou výrobci elektřiny, kteří stále více přijímají emisní politiku ‚net zero‘ a prozatímní klimatické cíle,“ uvedl.

Právě na energetické společnosti zaměřující se na proces dekarbonizace se zaměřuje stále více investorů, přičemž jejich zájem je způsoben i velkým přílivem kapitálu do této oblasti. Do Česka by například mělo z Evropské unie na trasnformaci průmyslu přijít celých 1,5 bilionu korun. „Množství peněz, jež celosvětově do zelené tranzice půjde, je skutečně obrovské. Budeme čelit velkému narůstu konkurence, která bude obchotna do ní investovat. Když v Česku zachráníme smysluplné sektory a vytvoříme nové, tak z toho můžeme vyjít jako vítězové,“ dodává Daniel Svoboda z americké konzultační společnosti McKinsey.

David Lundák, ředitel finanční distribuce Energy financial group a.s. (EFG), která je lídrem ve výrobě lokálního plynu z obnovitelných zdrojů, výše popsanou problematiku shrnuje slovy: „Udržitelné investice jsou správnou volbou do každého portfolia. Investorovi nabízí vědomí, že své prostředky uložil do smyslupných projektů, a navíc mohou poskytnout stabilní výnos. I zde nicméně platí, že je třeba vybrat si spolehlivého partnera, který je schopen představit konkrétní projekty, jež mají být z investovaných prostředků financovány.“

*Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.