Žijeme v  době rychlého společenského a technologického pokroku. Bohužel tento pokrok, který nám často přináší blahobyt, má i svou daň, kterou si vybírá na životním prostředíTato daň se v podobě znečištěného životního prostředí stává naším dluhem vůči dalším generacím 

V dnešním ekonomickém světě je sice normální žít na dluh, ale chceme žít na dluh vůči naším dětem?  

Způsob ESG investování přináší příležitost, jak efektivně investovat a zároveň tento dluh eliminovat. Uvědomujeme si, že v globálním měřítku je každý, byť zdánlivě malý investor důležitý. Řada investičních nástrojů dnes umožňuje menším investorům podílet se na společensky odpovědném investování například prostřednictvím investičních fondů, dluhopisů či nákupu akcií 

Naším cílem je investorům přinášet aktuální a profesionální informace z této nově vznikající investiční oblasti. Za vznikem webu stojí řada ekonomických odborníků ve čele se společností Energy financial group, která své společensky odpovědné investice již léta realizuje v oblasti energetiky 

 

Co je ESG   

Zkratka ESG vznikla z anglických slov environmental, social and corporate governance. V investičním světě tedy pojem ESG znamená způsob, při kterém investoři kladou důraz na ekologii, společnost, etiku a udržitelný ekonomický rozvoj. S ohledem na aktuální společenské problémy jako jsou například výroba energií z fosilních zdrojů, neustále rostoucí spotřeba a v neposlední řadě rostoucí produkce odpadů získává způsob ESG investování velkou popularitu u světových investičních společností a fondů.