Lidstvo vede nesmyslnou a sebevražednou válku proti přírodě, která způsobuje lidské utrpení, ohromné ekonomické ztráty a zároveň urychluje zkázu života na Zemi. Při příležitosti uveřejnění zprávy OSN nazvané „Usmiřování s přírodou“ to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres. Lidé podle dokumentu ničí přírodu a dělají ze Země neobyvatelnou planetu tím, že posilují klimatické změny, úbytek biodiverzity a znečišťují životní prostředí.

Zpráva se na rozdíl od předchozích dokumentů OSN zaměřuje hned na tři krize najednou a navíc světovým vůdcům jasně říká, jaké kroky by měli přijmout, aby odvrátili současný negativní trend vývoje. Navrhuje například proměnu daňové soustavy, ekonomických ukazatelů, jimiž se státy řídí, či toho, jakým způsobem získávají energii. Změn by podle ní měl doznat rovněž způsob, jakým lidé cestují, rybaří, pěstují zemědělské plodiny a co konzumují.

„Bez pomoci přírody nemůžeme prospívat či dokonce přežít,“ řekl Guterres. „Již příliš dlouho vedeme nesmyslnou a sebevražednou válku proti přírodě,“ dodal.

Státy by podle dokumentu například měly přestat používat hrubý domácí produkt pro měření ekonomického úspěchu a nahradit jej ukazatelem, který bere v potaz vyčerpávání přírodních zdrojů. Zpráva rovněž volá po zdanění emisí oxidu uhličitého a přesměrování bilionů dolarů místo do „zvrácených“ dotací pro ropný průmysl a velkozemědělství směrem k „zeleným“ zdrojům energie a způsobům obdělávání půdy.

Kromě těchto systémových kroků by podle zprávy také měli lidé ve vyspělých zemích snížit svou spotřebu masa a méně plýtvat vodou a energiemi.

Nejlepší cesta, jak bojovat s chudobou

Předkládané změny by však podle Guterrese nevedly ke snížení životní úrovně či ukončení boje proti chudobě. „Naopak, usmíření s přírodou, zajištění jejího zdraví a využívání zásadních a podceňovaných výhod, které to s sebou přináší, je klíčem k prosperující a udržitelné budoucnosti pro všechny,“ dodal generální tajemník.

Současná environmentální opatření podle zprávy zdaleka nedostačují. Planeta stále směřuje k oteplení o tři stupně Celsia oproti úrovni před nástupem průmyslové revoluce, což by podle vědců mělo katastrofální důsledky pro životy lidí na mnoha místech světa. Miliony druhů čelí vyhynutí a 90 procent všech lidí žije ve znečištěném ovzduší, které způsobuje miliony předčasných úmrtí ročně.

Světoví lídři se letos mají setkat na dvou summitech pořádaných OSN, které se budou zabývat klimatem a biodiverzitou. „Víme, že jsme těžce selhali ohledně cílů zaměřených na podporu biodiverzity (stanovených v roce 2010),“ řekl jeden z předních světových expertů na ochranu životního prostředí a spoluautor nové studie Robert Watson. „Budu velmi zklamán, pokud budou (lídři) na těchto summitech mluvit jen o plánech a cílech. Musí se hovořit o činech – to je skutečně to zásadní,“ dodal.

Zdroj: ČT24, ČTK, OSN