Diskuze o zelených a ESG investicích jsou dnes stejně živé jako diskuze o Tesle či bitcoinu. Jejich přidanou hodnotou totiž nejsou jen atraktivní výnosy, ale i vědomí, že váš kapitál pomáhá chránit životní prostředí či společenskou spravedlnost.

Dnes už díky vědě není žádným tajemstvím, že náš svět má celou řadu globálních problémů, které mohou mít zásadní dopad na budoucnost lidstva. V podstatě nejde až tolik o to, jestli lidstvo za tyto problémy přímo může, nebo ne, ale co může udělat, aby jejich postup zpomalilo či úplně zastavilo.

Druhou reálnou skutečností, kterou už dnes nepochybně víme, je to, že aby k nějaké změně došlo, není možné pouze doufat, že celou tíhu této společenské, energetické a především ekonomické revoluce dokáží unést jen politici.

V řádu tří dekád bychom měli v drtivé většině našich činností snížit uhlíkovou stopu buď zcela, nebo velmi blízko k nule. A z několika prvních ambicióznějších projektů je více než jasné, že bez masivních investic to nebude možné. Na druhou stranu je zejména letos vidět, jak tento sektor přitahuje stále víc a víc investičního kapitálu.

ESG fondy proto letos dokázaly vůbec poprvé navýšit svá celková aktiva přes 1 bilion dolarů a očekává se, že do roku 2025 na trhu jejich počet překoná tradiční investiční fondy. V závěsu za nimi rapidně roste i globální emise zelených dluhopisů, které plánuje již velmi brzy začít vydávat třeba i EU. Celá Evropa totiž dle odhadů do roku 2030 do nových kapacit pro tvorbu zelené energie proinvestuje masivních více než 56 miliard eur.

Pokud letos neustále o zelených investicích ze všech stran čtete, ale stále si nejste jistí, zda byste je měli do svého portfolia zařadit, možná vás přesvědčí následující desítka pádných důvodů:

1. Pro dlouhodobé investory jde o samozřejmost

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se aktuálně stále nacházejí na počátku své globální expanze. Množství fosilních paliv není nekonečné a neustále se snižuje. Lidstvo tak nakonec dospěje do stavu, kdy bude chtě nechtě nuceno vyrábět naprostou většinu své energie skrz OZE. V té době vám však vaše dlouhodobé investice budou už dávno vynášet zajímavé zhodnocení.

2. Win & Win pro vás, vaše PR i váš byznys 

Zelené investice jsou o vkládání vašich peněz za účelem zhodnocení do projektů, jejichž cílem je životnímu prostředí pomoci, nikoliv ho poškozovat. Takové rozhodnutí proto nepochybně přispěje i k reputaci vás či vaší společnosti. A co víc – stav životního prostředí je dnes prakticky globální problém. Investováním do jeho záchrany a pozitivní změny investujete i do pozitivní budoucnosti pro vás, vaši rodinu a váš byznys.

3. Důraz na transparentnost

Jelikož jde o poměrně nový segment, který si stále buduje důvěru, většina zelených investic si dnes dává záležet na tom, aby jejich investoři přesně věděli, do čeho investují. Většinou tak přesně budete vědět, jaké výsledky můžete očekávat a jakým způsobem jsou vaše peníze v celém procesu využity.

4. Rychle rostoucí trend

Jak už bylo řečeno výše, zelené investice jsou sice relativně mladé a jde převážně o projekty z tohoto století, nicméně jejich růst je exponenciální a v dalších letech by měl nadále akcelerovat. V letošním roce navíc poprvé dostaly šanci ukázat svou odolnost vůči ekonomické krizi a recesi. A jelikož obstály na výbornou, dostaly se do hledáčku celé řady nových investorů.

5. Podílejte se třeba na vymýcení chudoby

Sociálně odpovědné investování je v rámci ESG velmi zajímavým a kreativním segmentem, jež staví primárně na ohleduplnosti vůči lidem. Investováním do udržitelné výroby se tak můžete sekundárně svými penězi podílet na snižování chudoby v málo rozvinutých částech světa.

6. Zajímavá diverzifikace

Není pravdou, že ESG investování nemá žádné slabiny. Tyto slabiny a ohrožující faktory se však zpravidla diametrálně liší od rizik, jimiž jsou ohroženy tradiční aktiva. Zelené investice tak mohou být zajímavou volbou diverzifikace vašeho portfolia do zcela nové oblasti.

7. Nijak závratné riziko

Zelené investice – jako každá investice – s sebou mohou nést určité riziko, ale nelze je považovat za vysoce rizikové. Právě letošní rok ukázal, že tvrzení, že eko-projekty jsou proti recesím více méně zcela odolné, má v sobě mnohem víc pravdy než marketingu. S postupem let navíc poptávka po obnovitelné energii neustále roste.

8. Zelené investice sahají prakticky do všech tradičních segmentů

Pod pojmem zelené investice se neskrývá pouze investice do nějaké větrné či solární elektrárny. Kromě energetiky či vody sem patří i byznysy, jež se zabývají technologiemi pro snižování emisí a znečištění životního prostředí, ekologickými pohony pro logistickou přepravu, redukcí či ekologickým zpracováním odpadů či organickým zemědělstvím. ESG s trochou nadsázky zasahuje do téměř všech tradičních oblastí byznysu, a tak si aktivum, jež je jeho investiční filozofii nejbližší, může najít opravdu téměř každý.

9. Možnost lokálních investic

Velmi populární investiční strategií v rámci alokace „zeleného“ kapitálu je rovněž zaměření se na lokální problémy v místě, kde žijete. Možnost investovat do zlepšení životního prostředí či produkce zelené energie ve vašem městě nebo ve vaší zemi působí úplně jinak, než investovat do něčeho podobného na druhém konci světa. Benefity takovéto vaší investice totiž nepocítíte pouze ve vaší peněžence, ale i v kvalitě života vás a vaší rodiny.

Zdroj: Warengo / Autor: Tomáš Durčák