Podle každoročního Průzkumu analytiků Fidelity International, který se věnuje otázkám ESG v řadě průmyslových odvětví a napříč světovými mocnostmi, bude téměř čtvrtina (24 %) všech společností do konce tohoto desetiletí uhlíkově neutrální. Evropské společnosti jsou v této záležitosti výrazně napřed, přičemž analytici odhadují, že do roku 2030 jich bude neutrální až 30 %.

Graf 1
Graf 1: „Jaké procento z vašich společností očekáváte, že bude uhlíkově neutrální do roku 2030, 2040 a 2050?“ Zdroj: Fidelity, 2021.

Věříme, že klimatická změna je jednou z největších hrozeb pro společnost, obchod a dlouhodobou ziskovost společností i trhů. Proto od společností, do kterých investujeme, očekáváme snahu řešit možné dopady klimatické změny na jejich podnikání,“ říká k výsledkům Jenn-Hui Tan, ředitel pro udržitelné investice ve Fidelity International.

Těší nás, že problematika udržitelnosti každoročně stoupá na důležitosti v agendách firem po celém světě. Značí to změnu uvažování, která byla urychlena pandemií. Letos tak poprvé více než polovina analytiků Fidelity uvádí, že většina jimi šetřených společností už pravidelně diskutuje o otázkách udržitelnosti. V roce 2020 to bylo 46 % a v roce 2017 pouhých 13 %. Naše prognózy uhlíkové neutrality vycházejí ze současných plánů firem, přičemž očekáváme, že budou v nadcházejících letech ještě ambicióznější, protože předpisy ohledně ESG jsou stále přísnější a jejich cílem je oslovit široké investorské spektrum,“ dodává.

Cíl Číny do roku 2060 je vysoký, ale dosažitelný

V asijsko-pacifické oblasti by měla uhlíkové neutrality do roku 2030 dosáhnout alespoň jedna z pěti společností (23 %). 25 % analytiků Fidelity, kteří se zaměřili na Čínu, uvádí rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny jejich společností, a to v porovnání se zhruba 15 % v předchozích třech letech, což by odpovídali snaze splnit „zcela nulové“ emisní cíle Číny do roku 2060.

Graf 2
Graf 2: „Zaznamenali jste v uplynulém roce mezi vašimi společnostmi rostoucí důraz na implementaci a komunikaci zásad ESG?“ Zdroj: Fidelity, 2021.

Podle odborníků z analytické společnosti se očekává, že emise uhlíku v Číně dosáhnou svého vrcholu kolem roku 2030, což znamená, že země má méně než 30 let na to, aby je snížila z maxima na nulu. Pro srovnání, v Evropě dosáhly emise uhlíku svého vrcholu na počátku 90. let, ale při výrazně nižší intenzitě. Nedávná studie Fidelity China Stewardship Report nicméně odráží trvalý pokrok napříč spektrem čínských firem.

Důvěra v rok 2021 je vysoká

Navzdory mnoha zemím, které kvůli pandemii stále čelí omezením, bylo v průzkumu zjištěno, že manažeři ze všech firmách jsou velmi optimističtí, co do vyhlídek svých společností do roku 2021. A to zejména díky nízkým úrokovým sazbám, negativním reálným výnosům a podpůrné fiskální politice. To signalizuje příznivé prostředí pro oživení globálního růstu nejen v roce 2021, ale i v dalších letech.

Graf 3

Graf 3: „Jak byste popsal jistotu vedení vaší společnosti, že budou do své společnosti během příštích 12 měsíců investovat, ve srovnání s posledními 12 měsíci?“ Zdroj: Fidelity, 2021.

Zaměření na ESG hodnocení neustále roste napříč kontinenty

Tempo oživení se bude lišit napříč jednotlivými zeměmi a průmyslovými odvětvími v závislosti na zavedení očkování a potenciálním dopadu nových variant viru covid-19. Výhoda Číny, která je „napřed“, by se měla promítnout i do roku 2021. Evropa a USA by se měly postupně začít zotavovat, jakmile budou zavedeny vakcíny a ekonomiky se budou znovu otevírat. V druhé polovině roku je velký potenciál růstu. U odvětví, která pandemií utrpěla nejvíce, očekávám, že se zotaví velmi rychle, ale celkově budou velmi nejednotné výsledky,“ říká Terry Raven, ředitel pro oblast evropských akcií z Fidelity International.