Jedním z důležitých aktuálních trendů je ve světě byznysu transformace ekonomiky směrem k udržitelným aktivitám, které se čím dál více dostávají do středu zájmu investorů a bank. Ti v nich vidí zásadní investiční příležitosti. Jedním z mechanismů tohoto trendu jsou takzvané zelené dluhopisy (green bonds) a zelené půjčky.

Čím se zelené liší od běžných?

Smyslem zelených dluhopisů a půjček je podpora projektů směřujících k ochraně životního prostředí, především ke zmírňování nebo adaptaci na klimatické změny a k dosažení uhlíkové neutrality. Prostředky získané prodejem zelených dluhopisů jsou striktně účelově vázány a mohou být využity pouze k financování projektů, které odpovídají mezinárodním standardům zelených dluhopisů. Může se jednat např. o projekty energetických úspor, realizaci pasivních budov, výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie nebo investice do technologií zásadně snižujících negativní dopady průmyslové výroby.

Výhodou zelených dluhopisů a půjček je mimo jiného také jejich marketingová atraktivita. Například značka „zelený dluhopis“ v kombinaci s argumentem, že jsou finance investovány do trvale udržitelných projektů, umožňuje emitentům nabídnout investorům nižší úrok, protože udržitelnost projektu je pro investory zárukou dlouhodobé návratnosti financí.

green-bond-zelene-dluhopisy

EU nabízí investice pro udržitelné firmy

Ukazuje se, že právě zelené dluhopisy a půjčky se v blízké budoucnosti stanou jedním z nástrojů, pomocí kterých mohou společnosti získat více evropských investic. Do konce letošního roku bude přijata nová směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (dříve směrnice o nefinančním reportingu) včetně detailních standardů, a v účinnost vejde připravované Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a související screeningová kritéria pro určení, které aktivity v oblasti zmírňování klimatických změn splňují podmínky Nařízení. Banky a institucionální investoři budou už od 1. 1. 2022 povinny reportovat podíl investic, které směřují do udržitelných aktiv dle Taxonomie a certifikovaných zelených dluhopisů. Zvýšený zájem o tento typ investičních nástrojů proto očekáváme i ze strany soukromých investorů.

K marketingové atraktivitě se tak přidává i tlak na přeměnu firemních strategií s ohledem na udržitelnost kvůli získávání obchodních příležitostí. To se projeví jak v Balíčku obnovy (Recovery and Resilience Facility), který nabízí 30 % této podpory prostřednictvím zelených dluhopisů, tak i v dlouhodobém rozpočtu Evropské unie. Z něj EU plánuje vyhradit 500 miliard EUR ročně na udržitelné investice. Tato strategie se již projevuje například v sektoru energetiky v podobě výzvy Modernizačního fondu.

Frank Bold je u tvorby legislativy 

Podnikatelé, kteří dokážou jít naproti těmto požadavkům, získají velkou výhodu z hlediska přístupu ke kapitálu a jeho ceně. Partnerům, kteří chtějí být první na českém trhu, jsme připraveni pomoci s certifikací jejich portfolia a projektů, emisí certifikovaného dluhopisu a komunikací těchto standardů vůči investorům. 

Expertní skupina Frank Bold se jako koordinátor Alliance for Corporate Transparency aktivně účastní vývoje legislativy v rámci procesů Evropské komise i Parlamentu a udržuje si díky tomu přehled o aktuálním dění. Protože bude rok 2021 pro nefinanční reporting mnoha firem zcela zásadní, vznikají v rámci skupiny každý měsíc pravidelné články shrnující to nejdůležitější na téma nefinančního reportingu a udržitelných financí.

Nedávné analýzy Alliance for Corporate Transparency například ukázaly velmi nízkou obeznámenost firem s klíčovými daty, které potřebují sledovat, aby v nadcházející dekádě a uspěly (v roce 2019 analyzovala Alliance 1000 evropských korporací a následně v roce 2020 i 300 firem střední, východní a jižní Evropy z klíčových sektorů pro transformaci ekonomiky z nejrizikovějších evropských zemí včetně České republiky). Na základě výsledků výzkumů byl předložen návrh, jak by měla být legislativa zlepšena, aby usnadnila firmám práci s daty o udržitelnosti a vedla ke zveřejňování relevantních a srovnatelných informací, které jsou nezbytné pro rozhodování investorů a bank při podpoře udržitelných aktivit.