Odborníci společnosti Invesco hodnotili tři možné scénáře týkající se dopadů války na ekonomiku. V hlavním scénáři – který představuje opotřebovávací válku – posuzovali možné přístupy k alokaci aktiv. Mezi další klíčová témata analýzy patřil vliv války na globalizovanou ekonomiku a její důsledky pro energetickou transformaci.

Vzhledem k tomu, že ruský plán na rychlé vítězství na Ukrajině ztroskotal, jeví se jako nejpravděpodobnější scénář dlouhodobá válka. 

Odborníci společnosti Invesco tento scénář spolu s dalšími hodnotili a diskutovali o ekonomice války. Zde je několik nejdůležitějších bodů.

„Existuje množství různých scénářů, takže jsem se je pokusil rozdělit do tří širokých oblastí,“ vysvětluje Paul Jackson, globální vedoucí výzkumu alokace aktiv společnosti Invesco. Obvykle vysoké ceny energií způsobí svou vlastní zkázu. Protože dochází ke snížení poptávky, ať už kvůli recesi, nebo kvůli změně zdrojů energie.

Paul Jackson, globální vedoucí výzkumu alokace aktiv ve společnosti Invesco vysvětluje: „Pokud se zamyslíte nad bezprostředním ekonomickým dopadem, je pro mě to, co bych pro globální ekonomiku nazval mírně negativní, možná 0,5% nebo 1% snížení HDP v roce 2022, plus mírné zvýšení inflace.“

Tabulka 1 – Tři možné důsledky války
Tabulka 1 – Tři možné důsledky války
Poznámka: Neexistuje žádná záruka, že se tyto názory naplní.
Zdroj: Invesco Global Market Strategy Office

Jak vysoké ceny energií způsobí zkázu?

Energetická bezpečnost Evropy je od vypuknutí války v centru pozornosti právě vzhledem k významu Ruska jako dodavatele ropy a plynu pro státy EU.

Ve scénáři, který vede k vyšším cenám energií, Jackson vysvětluje: „Obvykle tyto vysoké ceny jsou zdrojem své vlastní zkázy. Protože dochází k zničení poptávky, ať už kvůli recesi, kvůli změně zdrojů energie, či zefektivnění způsobu využívání energie. A dochází tak ke zvýšení nabídky.“

Německo je jedním z nejzranitelnějších členů EU, uvedla Stephanie Butcherová, investiční ředitelka společnosti Invesco EMEA se sídlem v Henley. „Svým způsobem to více pomáhá soudržnosti v rámci Evropy, protože zde dochází k větší rovnováze a pocitu, že je třeba těsněji spolupracovat při řešení energetických tlaků, které přicházejí,“ řekla. Tlak války na dodávky energie zároveň urychluje trend v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení (ESG).  „Evropa se možná tolik nesoustředila na bezpečnost dodávek, která je samozřejmě právě teď v popředí zájmu. Ale touha odklonit se od fosilních paliv byla již dříve, právě z hlediska životního prostředí,“ podotýká Butcherová. 

Válka Ukrajina Rusko

Co znamená válka pro globalizaci?

Kristina Hooperová, hlavní tržní stratég společnosti Invesco, se věnovala „jednomu úderu“, který pro globalizovanou ekonomiku představuje pandemie Covid-19 a ruská invaze na Ukrajinu.  „Věřím, že až se ohlédneme zpět a podíváme se na tento časový rámec, bude to vypadat jako výkyv. Bude to období, kdy jsme zažili krátkodobější neúspěch na cestě k většímu pokroku, větší globalizaci. Předpokládala bych, že se globalizace vrátí silnější než kdy jindy a že dojde k větší spolupráci mezi mnoha národy, ne-li všemi,“ dodává Kristina Hooperová. „Zatímco v krátkodobém horizontu mohou být rozhodnutí, která země a společnosti přijímají, hlavně politická, v dlouhodobém horizontu se jedná hlavně o ekonomická rozhodnutí.“

Jak by mohli investoři přistupovat k současné situaci prostředí?

V případě hlavního scénáře opotřebovávací války by Paul Jackon podle svých slov upřednostnil akcie a aktiva s pevným výnosem investičního stupně.

„V systému je také více inflace. Některé oblasti akciových trhů si v inflačním prostředí vedou docela dobře. To, co skutečně rozhodne o tom, do jaké míry se i akciové trhy udrží na takovýchto úrovních a kam se posunou, bude poskytování zisků,“ řekla Stefanie Butcherová. Uvedla také, že krize podtrhuje potřebu rovnováhy v rámci portfolia.  „Jde o to, aby v rámci portfolií byla větší rovnováha, než tomu bylo v předchozím desetiletí, a aby portfolia měla správný druh mixu napříč aktivy i sektory.“

Válečná ekonomika také připomíná, jak je důležité mít expozici vůči alternativám. „Již dlouho obhajujeme důležitost diverzifikace jak v rámci akcií, tak i v rámci akcií s pevným výnosem, a i přítomnost alternativní strategie,“ uzavírá Kristina Hooperová. 

Zdroj: Invesco