S principy tzv. Green Dealu, tedy Zelené dohody, prezidentští kandidáti většinou souhlasí. Podle některých by ale při jeho naplňování Evropa měla přihlédnout k aktuální situaci. Zájemci o účast v prezidentské volbě to uvedli v anketě ČTK.

S principy Green Dealu zásadně nesouhlasí z oslovených uchazečů o Pražský hrad bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která ho nazvala „zeleným terorem“.

Bez hlubších znalostí a analýz dopadů se přijímaly v Bruselu nesmyslné zákony a nařízení, ke kterým se ČR připojovala téměř bez výhrad,“ uvedla. Poznamenala, že energetická krize roztočila spirálu inflace a energii nyní Evropa vyrábí „ze všeho, co hoří“. „O dopadech na ekologii se přestalo hovořit. Povolením Bruselu vrátit se k neekologickým zdrojům energie jsme sami popřeli Green Deal, který nás stál biliony eur,“ podotkla.

Podnikatel Karel Janeček s myšlenkou přechodu k obnovitelným a zeleným zdrojů energie souhlasí.

Nutnost změnit myšlení v otázce energetiky se nyní opět naplno ukázala v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ napsal. Souhlasí, že je potřeba mít komplexní a promyšlenou vizi zkoordinovanou napříč Evropou. K realitě Green Dealu mám ale řadu kritických komentářů, vadí mi politikaření a neefektivita,“ doplnil.

Podle senátora Marka Hilšera Zelená dohoda pomůže zmírnit dopady klimatické změny a pomůže k odpoutání se od energetické závislosti na nedemokratických režimech.

Odklon od fosilních paliv, která jsou drahá a nespolehlivá, sníží ceny energií díky využití obnovitelných zdrojů,“ uvedl.

Nové evropské fondy, které jsou součástí dohody, podle něj představují příležitost k inovacím a technologickém pokroku. Domnívá se, že Zelená dohoda by mohla vylepšit i konkurenceschopnost českého průmyslu díky tomu, že zavádí nové standardy pro dovoz z jiných částí světa.

S principy Green Dealu souhlasí bývalá rektorka Danuše Nerudová. Uvedla, že klimatické změny mají již nyní zásadní dopad na naši krajinu.

Stačí se podívat na sucho, nedostatek pitné vody nebo zničené lesy kůrovcem,“ podotkla.

Dohoda podle ní může mít pozitivní dopad i dalece nad rámec ekologických témat. Vnímá ji jako příležitost pro inovace, které pomohou občanům i firmám a budou šetrné k životnímu prostředí.

Tato příležitost však musí být naplňována i s přihlédnutím k aktuální bezpečnostní a ekonomické situaci,“ doplnila.

Podle senátora Pavla Fischera se lidstvo bez koordinovaného úsilí o snížení skleníkových plynů pomalu udusí.

Je zásadní, abychom nejen v rámci OSN, ale také v EU koordinovali iniciativy směřující ke snížení emisí – může jít o zavádění principů oběhového hospodářství, preferenci výrobků od místních zemědělců, ochranu biologické rozmanitosti nebo o dodávky energie z ekologických zdrojů,“ napsal. „To vše jsou kromě jiného principy Zelené dohody, s nimiž rozhodně souhlasím,“ dodal.

S principy Green Dealu souhlasí i generál Petr Pavel.

I když je válka a jsme v problémech, dramatická situace ohledně životního prostředí nezmizela,“ sdělil ČTK.

Petr Pavel, kandidát na prezidenta ČR
Petr Pavel, kandidát na prezidenta České republiky

Pokud podle něj ČR chce udržet kvalitu života, na jakou jsou občané zvyklí, je potřeba směřovat k udržitelnosti a klimatické neutralitě.

Měli bychom ale přehodnotit cesty, jak stanovených cílů dosáhnout, a také stanovený časový horizont,“ dodal.

S ohledem na bezpečnostní situaci je podle něj potřeba se v tuto chvíli soustředit hlavně na odstoupení od ruských fosilních paliv a využít k tomu všech dostupných cest. Až bude situace stabilní, může následovat debata o zelenějších řešeních.

ČR je součástí Green Dealu. Vláda musí udělat vše pro to, abychom transformaci české ekonomiky zvládli,“ uvedl odborový předák Josef Středula. „Bude to drahé, ale dá se to zvládnout. Je třeba zvážit správné načasování, a reflektovat dopady konfliktu na Ukrajině,“ dodal.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu oslovených lidí.

Zdroj:ČTK