• Výnosy budou pokračovat v oživení, ovšem nerovnoměrným tempem, což může být testem pro valuace.
  • Jistota, co se týče hodnoty, se může zdát atraktivní, ale vzhledem k současným strukturálním změnám u bank a ropných společností nelze očekávat masivní příklon investorů k hodnotě.
  • Charakteristiky udržitelnosti pomáhají stimulovat finanční výkonnost, ale je důležité pochopit, které firmy to opravdu využívají. Ceny aktiv startovaly po většinu roku 2020 rychleji než očekáváné příjmy, a to kvůli enormní fiskální a měnové reakci na ekonomické škody způsobené Covid-19. „Se začátkem roku 2021 se výnosy pravděpodobně budou dále zotavovat, ale nerovnoměrným tempem, což může být testem pro valuace. Sektorové divergence, širší valuace a zvýšené riziko náhlých rotací znamenají, že rok 2021 bude vyžadovat citlivé vyvážení mezi riziky a příležitostmi a schopnost rychle se přizpůsobovat změně podmínek,“ vysvětluje Romain Boscher, globální CIO pro oblast akcií, Fidelity International.

Na výnosech záleží z dlouhodobého hlediska

Po většinu roku 2020 investovali investoři s vírou v nejlepší ekonomický scénář a oživení ve tvaru písmene V, což bylo dáno důvěrou v měnovou a fiskální stimulaci, která následovala po první vlně viru. 600 dolarů vyplácených každý týden občanům USA udržovalo spotřebu vyšší, než mohla být v první polovině roku. Pokud však nová americká vláda zjistí, že v nadcházejících měsících nemůže dál plně stimulovat poptávku, existuje větší pravděpodobnost dvojité recese. V této abecedě ekonomie však existuje další písmeno: možný výsledek ve tvaru písmene K, kdy se ocenění výrazně liší mezi sektory a akciemi, které jsou považovány za vítězné, a těmi, které jsou považovány za poražené. Navzdory snižování dividend v určitých sektorech, akcie nadále nabízejí polštář výnosů kolem 2-3 procent, který vypadá ve světě téměř nulových sazeb stále atraktivn

Bankovnictví a ropa čelí protiproudům

Dlouho očekávané střídání stylů investování se v roce 2020 opět nepodařilo uskutečnit. Krátké výpady k hodnotovému investování se zase rychle vrátily k růstovým titulům, a to navzdory tomu, že rozdíl ve valuaci u těchto dvou stylů byl historicky nejvyšší. Selhání hodnoty celkově může být způsobeno strukturálními problémy ve dvou sektorech: bankovním a ropném. Banky ve většině rozvinutých zemí očekávají nízké úrokové sazby po delší období. Vydělávají své peníze na arbitráži rozdílu mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami a investováním vkladů do cenných papírů. V současnosti ať umístí své peníze kamkoliv, jejich návratnost je extrémně malá. Romain Boscher doplňuje: „I když se banky dostaly do této krize v lepším stavu než při minulé krizi, počet nesplácených půjček by, pokud bude pandemie pokračovat i v roce 2021, mohl růst.
Ropné společnosti také čelí mnoha výzvám. V minulých krizích stimulovaly ekonomiky nízké ceny ropy, ale Covid zkomplikoval situaci společnostem poskytujícím volnočasové aktivity a cestovním agenturám, které by za jiných okolností mohly z levnějšího paliva těžit. Mění se také fiskální prostředí. Politika bude pravděpodobně zelenější než v minulosti a bude upřednostňovat obnovitelnou energii. Na vrcholu pandemie, kdy ceny ropy poklesly o 40 procent, ceny obnovitelné energie stagnovaly. Giganti jako BP, Shell a Total snížili své dividendy a přerozdělili kapitál, aby investovali do zelené energie.

„V lese se schovávají stromy“

V roce 2021 nemusí dojít ke změně hodnot ve velké míře. „V lesích se skrývá spousta cenných stromů, zejména mezi cyklickými odvětvími, jako jsou průmysl a trvanlivé zboží. Z toho mohou investoři těžit, zejména pokud bude v roce 2021 k dispozici účinná vakcína a zvýšená poptávka po ní,“ doplňuje Romain Boscher. „Investoři, kteří se snaží svézt na trendu technologického růstu, mohou stále najít růstové akcie se slušnou valuací mimo USA, zejména mezi německými a japonskými korporacemi.
Digitalizace je dalším trendem, který se v důsledku pandemie výrazně zrychlil. Z toho nejvíce těží, společnosti, které mají rozvinutou infrastrukturu, jako je cloudové úložiště, které by mohlo uspokojit dodatečnou poptávku po takovémto systému. Na druhém straně stojí kamenné obchody „starého světa“ – maloobchod. Jedná se však spíš o otázku hodnoty versus růstu, respektive o generační posun mezi starými a novými sektory.

Asie pohání oživení

V rámci jednotlivých regionů jsou valuace kritické. Zatímco evropské trhy jako celek nemusí překonávat USA, Německo je cyklická a na export zaměřená ekonomika těžící z rychlejšího oživení v Asii, zejména v Číně. Čína se rychle oklepala z důsledků pandemie Covid-19 a pokračuje v bleskových opatřeních, aby včas potlačila další šíření koronaviru. V předchozích recesích trpěly ekonomiky tažené exportem, jako jsou ty asijské, zejména kvůli poklesu globálního obchodu. Tentokrát se mnoho asijských ekonomik zdá být mnohem silnějších a některé, jako například Indonésie, dokázaly zavést mimořádná vládní opatření ke zmírnění ekonomických dopadů koronaviru.

Hvězdy kolem ESG

Jedním z nejpřekvapivějších trendů v roce 2020 bylo spojení faktorů společenské odpovědnosti (ESG) a finanční výkonnosti firem, jak během březnového pádu, ale i po něm. „Náš výzkum ukazuje, že společnosti s nejvyšším hodnocením ESG v daném období kolektivně překonaly výkonnost. Aby nyní firma byla považována za kvalitní, není třeba jen silné účetní rozvahy, dobrého obchodního modelu a stabilních výnosů, ale také vysokého hodnocení ESG,“ říká Romain Boscher.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Fidelity International