V turbulentním roce jako byl ten uplynulý, se investoři stali svědky nevídaného a synchronizovaného monetárního utahování, které zvýraznilo rizika pro celosvětovou ekonomiku. Trhy se také nadále potýkaly s kombinací makroekonomických a geopolitických nejistot. Investiční odborníci společnosti Invesco popsali paletu možností, které se objevují v tomto prostředí, vypracovali základní scénář, který považují za vysoce pravděpodobný, a současně alternativní scénář. Oba mohou investorům pomoci v rozhodování o umístění kapitálu.

V nejbližším období se podle nich bude globální ekonomika z hlediska hospodářského cyklu nacházet ve fázi kontrakce, růst zůstane pod svým trendem a bude zpomalovat, ale během první poloviny roku 2023 přejde do režimu oživení.

Ačkoli některé ekonomiky budou zasaženy více než jiné, očekáváme, že celosvětová kontrakce bude mít charakter mírného útlumu. Očekáváme, že inflace poleví a centrální banky v první polovině roku 2023 přeruší monetární utahování, což by mělo vést k ekonomickému oživení později během roku, kdy bude globální růst sice stále pod trendem, ale bude se zvyšovat,“ říká Dr. Henning Stein, globální ředitel oddělení Thought Leadership and Market Strategy společnosti Invesco.

Americké a evropské centrální banky pokračovaly v monetárním utahování navzdory zpomalujícímu růstu, známkám, že inflace dosahuje svého vrcholu, a skutečnosti, že již došlo k výraznému zpřísnění finančních podmínek. Odborníci společnosti Invesco očekávají, že počátkem roku 2023 nastane odmlka v dalším zvyšování sazeb.

Západní centrální banky pravděpodobně ve svém utahování přestřelí a tím zvýší riziko recese a nadále vysoké volatility trhů,“ poznamenává Dr. Stein.

Ačkoli některé ekonomiky jsou recesí ohroženy méně než jiné, experti společnosti Invesco se domnívají, že rizika obecně rostou v případě zemí, které procházejí zpřísňováním měnové politiky. Experti společnosti Invesco také předpovídají pokračující pomalý růst v Číně, a to navzdory nedávné i nadále očekávané politické podpoře.

globální trhy

Výhled pro Čínu na rok 2023 je podmíněn stabilizací trhu s nemovitostmi a opětovným otevřením ekonomiky po uvolnění politiky nulové tolerance covidu. Analytici Invesca předpokládají stabilní růst nemovitostního trhu a postupné uvolňování politiky nulové tolerance covidu, což by mělo přinést středně vysoký jednociferný růst HDP a růst pevninských zisků nad deset procent. Rizika pro první polovinu roku 2023 jsou vychýlena směrem dolů kvůli slabšímu exportnímu prostředí a utlumené spotřebě domácností, zatímco na druhou polovinu roku jsou díky opětovnému otevření vyhlídky už mnohem optimističtější.

Rozvíjející se ekonomiky (EM) mezitím povedou válku na dvou frontách. Na jedné straně zůstává hlavním problémem inflace mimo Asii, a to navzdory dřívějšímu a silnějšímu zvyšování sazeb v EM než v USA. Kromě toho silný americký dolar vyváží inflaci a škrtí finanční toky do EM, jejichž zahraniční úvěry jsou většinou denominovány v dolarech. Vzhledem k tomu, že inflace způsobená komoditami a dolarem se bude v jednotlivých ekonomikách EM pravděpodobně i nadále projevovat velmi odlišně, v závislosti na jejich ekonomické struktuře, jsou investiční experti společnosti Invesco přesvědčeni, že nejlepším přístupem k investování do EM zůstává selektivita.

Taktické postavení při alokaci aktiv doporučují investiční experti společnosti Invesco u základního scénáře zpočátku volit defenzivně s výrazným podvážením akcií a orientací na defenzivní sektory. U akcií by upřednostnili akcie rozvinutých trhů před akciemi rozvíjejících se trhů s příklonem ke kvalitě a větší kapitalizaci. Vzhledem k očekávání poklesu sazeb by v oblasti pevně úročených instrumentů převážili expozici na duraci a podvážili úvěry s kratší splatností, a to kvůli očekávanému rozšíření úvěrových spreadů, zejména v segmentech nižší kvality. Obecně očekávají vyšší volatilitu a vysoký rozptyl výnosů napříč třídami aktiv. Radí zaujmout neutrální postoj na americký dolar vůči ostatním hlavním měnám včetně eura, britské libry a japonského jenu.

S příchodem oživení do globální ekonomiky odborníci společnosti Invesco doporučují nadvážit riziko v očekávání zrychlujícího se růstu, vyšších výnosů dluhopisů, uvolněnější měnové politiky a rostoucího rizikového apetitu. V tomto prostředí upřednostňují rizikové úvěry, hodnotově orientované regiony a cyklické sektory.

Odborníci společnosti Invesco nahlížejí na soukromé trhy jako na způsob, jak mohou investoři docílit diverzifikace svých portfolií, ať už posílením výnosů pomocí soukromého kapitálu (private equity), příjmy z přímých půjček nebo prostřednictvím reálných aktiv. Kombinace obtížného prostředí a nejnovějších dat na neobchodovaných trzích je vede k neutrálnímu postoji ke všem aktivům této třídy, a to z důvodu silných, ale slábnoucích fundamentů, a neutrální valuace, která je zhruba v souladu s historií.

Alternativní scénář, který investiční experti společnosti Invesco považují za možný, ale méně pravděpodobný než jejich základní scénář, by znamenal, že inflace zůstane vytrvale vysoká. V případě scénáře přetrvávající inflace by centrální banky byly nuceny pokračovat v utahování měnové politiky po delší dobu. Experti společnosti Invesco by pak očekávali delší období kontrakce a zvýšenou pravděpodobnost globální recese. Podle jejich názoru by kombinace přísnější politiky centrálních bank a většího rizika globální recese v takovém scénáři mohla vést k opětovnému zpřísnění finančních podmínek a dalším propadům rizikových aktiv.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky
Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství.  Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.