Rok 2020 postavil svět před jeden z nejhorších představitelných budíčků. A jedním z významných důsledků je přesun globálních problémů spojených s ESG do popředí nejen v médiích, ale i v investičním světě.

Události ze začátku letošního roku už si asi většina z nás kvůli tsunami informací o koronaviru ani nepamatuje. Ještě před koronavirem jsme tady ale měli rozsáhlé požáry vegetace v Austrálii, prodemokratické protesty v Hongkongu a v květnu pak vlnu protestů a rabování v USA zažehlo úmrtí George Floyda, neozbrojeného Afroameričana, který zemřel po nepřiměřeném násilí ze strany policie.

Pro řadu z nás byl letošní rok rokem reflexe. Rokem, který nám dal čas zamyslet se nejen nad našim životem, ale i nad tím, jak naše akce dopadají na svět okolo nás. A investoři v tomto ohledu nejsou výjimkou. Proto se rok 2020 nese ve znamení neustále rostoucího zájmu o zodpovědné investování do takových společností, jež naplňují principy ESG.

„V posledních 6 až 9 měsících lze pozorovat nárůst povědomí o všech těchto problémech i u starší části populace. Myslím si, že současný tlak na větší zodpovědnost vůči životnímu prostředí, sociální spravedlnost, příjmovou, etnickou či pohlavní spravedlnost zahrnuje důležité konverzace, které jsme popravdě měli vést již mnohem dříve,“ myslí si Luke Barrs, investiční stratég banky Goldman Sachs.

Barrs je vedoucím oddělení fundamental equity client portfolio management této investiční banky pro Evropu, Střední východ, Afriku a Asii a věří, že společnosti, které dokáží svým konáním nabídnout řešení některých z těchto problémů, budou prosperovat kvůli „vyšší společenské poptávce po jejich vyřešení“. Zároveň předpokládá, že neschopnost adaptovat se a demonstrovat udržitelný byznys model v rámci správných ESG praktik by pro dlouhodobé investory měly být varovným signálem.

Následující 4 velké trendy Barrs považuje za hlavní důvody, proč do ESG bude přitékat stále víc kapitálu:

1. Zdravotní péče se stává „otázkou národní bezpečnosti“

Jednou z věcí, kterou koronavirus jasně ukázal, je důležitost poskytování adekvátní zdravotní péče všem obyvatelům a schopnost mít dostatek kapacit pro neočekávané události. Barrs tvrdí, že největším rizikem pro vznik politické nestability letos v řadě zemí byla právě nedostatečná zdravotní péče pro všechny, což ze zdravotnictví rázem udělalo „otázku národní bezpečnosti“.

Zdravotnictví se tak podle něj aktuálně nachází na klíčové křižovatce ve smyslu převratných technologií, jež ho budou v následujících dekádách formovat. Jako příklad Barrs uvádí genomickou technologii.

„V poslední zhruba dekádě sledujeme neustálý růst genomických technologií, ale až nyní se dostávají do fáze, kdy jsou široce dostupné a mohou reálně začít měnit způsob, jakým jsou lidé léčeni,“ vysvětlil investiční stratég s tím, že postupné zlevňování technologie umožní, aby zachraňovala stále více životů.

Mapování genomu individuálního pacienta umožní lékařům mnohem lépe pochopit nuance případné nemoci či komplikace. Z této skutečnosti bude významně těžit zejména onkologická léčba, která by se mohla stát efektivnější a dostupnější. Genomika tak může změnit zdravotní péči z hromadného léčení všech lidí jedním způsobem na individuálnější a cílenější léčbu každého konkrétního člověka.

2. Na scénu vstupují návyky a hodnoty mileniálů

Rostoucí síla mileniálů ve finančním světě je jedním z horkých témat, které dnes investiční manažeři řeší. Tato generace postupně dědí bohatství svých rodičů – baby-boomerů – a je v přístupu k ESG problémům a investování do nich mnohem „militantnější„.

„Mileniálové se o svých názorech a hodnotách nebojí mluvit nahlas,“ pozoruje Barrs, dle kterého se této generaci aktuálně daří měnit populační návyky nejen v oblasti utrácení, ale i investování. A to nejen u sebe, ale skrz tlak i u starších generací.

„Někde mezi dvěma třetinami až třemi čtvrtinami mileniálů by vám dnes řeklo, že svůj kapitál chtějí investovat takovým způsobem, který bude souznít s principy ESG,“ dodává Barrs.

3. Závan čisté energie

Čistá energie je jedním z nejpopulárnějších trendů v popředí současné ESG vlny. A investoři, kteří se v tomto segmentu angažují, nyní dostali další impulz k radosti, když byl v USA prezidentem zvolen Joe Biden. I Barrs totiž věří, že tento gigantický trh „nasměruje zpět k politice prosazující udržitelnost životního prostředí a řešící klimatickou změnu,“ jakou jsme viděli již dříve u Obamy.

Biden již slíbil zavedení tvrdých omezení na znečišťování způsobené průmyslem ropy a zemního plynu. Zároveň se chystají nové, přísnější standardy pro emise vypouštěné automobily. To vše a řada dalších změn vede k jedinému cíli – dosáhnout nejpozději v roce 2050 nulových emisí.

Politici a jejich regulační nástroje sice mohou řadu procesů urychlit, ale jak říká Barrs: „Zásadní dopady přesunu od fosilních paliv – především v případě generování elektrické energie – jsou dnes již pozorovatelné především díky tržní dynamice.“

Jinými slovy, nejsou to politici ani vlády, ale především korporátní sféra a soukromí investoři, kdo dnes významným způsobem pomáhají prosazovat rozšiřování principů ESG a zodpovědného investování do projektů, jež tyto principy považují za svaté.

Nejde však pouze o ropu či zemní plyn. Společnosti dnes pumpují stále víc kapitálu i do větrné energie, projektů spojených s vodíkovými palivovými článkyekologického zpracovávání odpadů naší konzumní společnosti na zelenou, obnovitelnou energii v podobě bioplynu či biopaliv, jež by znamenala udržitelnou alternativu pro nákladní dopravu či letectví a řady dalších atraktivních trendů.

4. Vítězové z řad dodavatelů EV průmyslu

Barrs samozřejmě za velký trend v rámci ESG považuje i elektrifikaci dopravy a všech typů vozidel. Avšak upozorňuje na skutečnost, že existují i jiné způsoby, jak do tohoto trendu investovat, než nakoupení akcií známého výrobce elektrických automobilů, jako je dnes třeba Tesla. Zvlášť, když se vydáte po stopě jejich dodavatelů.

„Kdo pro tyto auta vyrábí baterie? Kdo pro ně vyrábí mikro motory, bez kterých se nedokáží rozjet? Toto jsou věcí, které zůstávají skryty tak trochu pod povrchem, ale jsou v rámci odvětví stejně nepostradatelné,“ dodává Barrs, který poukázal i na zajímavý obor vývoje chytré elektrické infrastruktury, bez kterého je hromadná adaptace elektromobilů a definitivní přechod z fosilních paliv na elektrický pohon nemožný.

Zdroj: Warengo / Autor: Tomáš Durčák