Instalovaná kapacita nově zprovozněných fotovoltaických elektráren vzrostla v roce 2022 meziročně o 366 %. Enormní nárůst je očekáván také v roce 2023. Zatímco vodní elektrárny, v posledních letech zastoupené výhradně elektrárnami malými, vykazují stabilní přírůstky nových licencí, budování větrných elektráren (VTE) se v posledních dvou letech zcela zastavilo. VTE u nás pokrývají pouze 1 % spotřeby, což je 11x méně než v sousedním Rakousku. Toto i řadu dalších trendů ukazuje právě zpracovaná podrobná analýza společnosti TPA Valuation & Advisory s.r.o.

Dynamický rozvoj fotovoltaiky

V roce 2022 jsme zaznamenali největší nárůst počtů licencí i zprovozněné kapacity FVE od roku 2014. Významným trendem se stala instalace domácích elektráren, kterých bylo podle dat Solární asociace v roce 2022 zprovozněno celkem 33 000 s výkonem do 10 kWp. Celkový výkon těchto nově zprovozněných domácích FVE činí 237,3 MWp. Fotovoltaika tedy oproti vodním a větrným elektrárnám stále výrazně vede,“ uvádí Jiří Hlaváč, partner TPA Valuation & Advisory.

solární-boom-fotovoltaika
fotovoltaické panely

Rok 2022 se nesl v duchu turbulentního vývoje na evropských i celosvětových energetických trzích. Příčin bylo několik. Kromě invaze ruských vojsk na území Ukrajiny, která započala v únoru loňského roku, zasáhlo Evropu sucho, které snížilo výrobu energie ve vodních elektrárnách. Vliv na energetický sektor v EU měla rovněž snížená kapacita v jaderných elektrárnách ve Francii. To vše vedlo k růstu spotových cen elektřiny a plynu na burzách v průběhu roku 2022. Tím se dále posílila motivace k budování solárních elektráren v celé Evropě. 

Enormní nárůst fotovoltaických instalací očekáváme i v roce 2023. A to i v segmentu firemních instalací, kde se očekává čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. O dotace již požádalo k dnešnímu dni na 6 000 firem,“ dodává Jiří Hlaváč.

Vodní a větrné elektrárny

Vodní i větrné elektrárny oproti fotovoltaice dlouhodobě výrazně zaostávají. Vodní elektrárny od roku 2005 nezaznamenaly v historii žádný trend u počtu vydání nových licencí a instalovaného výkonu.

investice do větrných elektráren
větrné elektrárny

V současnosti české řeky a vodní plochy již fakticky nenabízejí místa pro výstavbu nových středních a velkých vodních elektráren. Proto většina nových nainstalovaných kapacit představuje zprovoznění nových malých vodních elektráren (dále jen MVE),“ okomentoval Hlaváč.

V roce 2022 bylo zprovozněno celkem 51 MVE. V roce 2021 vyrobily vodní elektrárny v ČR o 17 % více než v předcházejícím roce a nejvíce od roku 2013. Největší podíl na tom má rostoucí modernizace a zvyšování efektivity při výrobě elektrické energie z vodních toků. Technologie větrných elektráren (VTE) patří v ČR ke zdrojům s nejmenší instalovanou kapacitou v rámci OZE. Historicky byl nejvyšší výkon instalován v období od 2007 do 2010. Od té doby nové větrné elektrárny přibývají čím dál méně. V roce 2021 a 2022 nebyla postavena ani jedna nová větrná elektrárna. VTE pokrývají zhruba pouze 1 % spotřeby elektřiny, což je 11x méně než v sousedním Rakousku, které má přitom srovnatelné geografické podmínky.

Zdroj: TPA