Komise dnes zveřejnila seznam 100 měst EU, která se zúčastní mise EU zaměřené na vznik 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030 – mise „Města“. Vybraných 100 měst zastupuje všech 27 členských států a dalších 12 měst se nachází v zemích přidružených k programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027), či v zemích s potenciálem přidružení k tomuto programu. Česko zastupuje Liberec.

Naše městské oblasti jsou domovem 75 % občanů EU. V celosvětovém měřítku spotřebovávají více než 65 % světové energie, což představuje více než 70 % emisí CO2. Je proto důležité, aby města fungovala jako experimentální a inovační ekosystémy a pomáhala všem ostatním městům v transformaci, aby se stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Zelená transformace si nyní razí cestu celou Evropou. Vždy je však zapotřebí průkopníků, kteří si stanoví ještě vyšší cíle. Vybraná města nám ukazují cestu ke zdravější budoucnosti. A my je budeme v tomto směru podporovat! Začít můžeme již dnes.“

Aby se mohly zahájit inovace vedoucí ke klimatické neutralitě do roku 2030, mise zaměřená na města získá na období 2022–2023 360 milionů EUR z prostředků programu Horizont Evropa. Akce v oblasti výzkumu a inovací se zaměří na čistou mobilitu, energetickou účinnost a ekologické městské plánování a nabídnou možnost vytvářet společné iniciativy a posilovat spolupráci v součinnosti s dalšími programy EU.

budova Evropské komise

Města mohou mimo jiné využívat individuální poradenství a pomoc poskytovanou prostřednictvím specializované platformy této mise, kterou provozuje síť NetZeroCities, dodatečné financování i další možnosti financování, jakož i možnost zapojit se do rozsáhlých inovačních akcí a pilotních projektů. Mise rovněž přináší příležitosti k navazování kontaktů, výměnu osvědčených postupů mezi městy a podporu zapojení občanů do mise.

Další postup

Komise vyzve každé ze 100 vybraných měst, aby vypracovalo klimatickou smlouvu, která bude zahrnovat celkový plán pro dosažení klimatické neutrality ve všech odvětvích, jako je energetika, budovy, nakládání s odpady a doprava, a související investiční plány. Do tohoto procesu budou zapojeni občané, výzkumné organizace a soukromý sektor. Jasné a viditelné závazky, které města v klimatických smlouvách přijmou, jim umožní na naplnění tohoto ambiciózního cíle spolupracovat s orgány EU, vnitrostátními a regionálními orgány, a zejména s místními občany.

Vzhledem k vysokému zájmu o účast na misi ze strany 377 měst Komise navíc zavádí podporu pro města, která nebyla vybrána, včetně podpory prostřednictvím platformy této mise a možností financování z pracovního programu mise „Města“ v rámci programu Horizont Evropa.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Města stojí v čele boje proti klimatické krizi. Ať již jde o ekologizaci městských prostor, boj proti znečištění ovzduší, snižování spotřeby energie v budovách nebo pokrok v řešeních v oblasti čisté mobility, města jsou často centrem změn, které Evropa potřebuje k úspěšnému přechodu na klimatickou neutralitu. Blahopřeji městům, která dnes byla vybrána, a těším se na řešení, která vytvoříte pro nasměrování svých obyvatel a podniků k ekologičtější budoucnosti.“

klimaticky neutrální
From carbon positive to neutral. Hand flips cubes and changes words ‚carbon positive‘ to ‚carbon neutral‘. Beautiful white background, copy space. Business, ecological and carbon neutral concept.

Souvislosti

Města byla vyzvána, aby vyjádřila svůj zájem stát se součástí mise v listopadu 2021. Výzva byla uzavřena dne 31. ledna 2022. V první fázi vyhodnotili nezávislí odborníci všechny přihlášky. Ve druhé fázi Komise uplatnila dodatečná kritéria k zajištění zeměpisné vyváženosti a rozmanitosti vybrané skupiny měst, a to pokud jde o jejich velikost, vliv a inovativní nápady. Celkem o účast na mise zaměřenou na klimaticky neutrální a inteligentní města požádalo 377 měst. Dnes vybraných 100 měst v EU představuje 12 % obyvatelstva EU. 

V září 2021 přijetím sdělení o misích EU zahájila Komise misi zaměřenou na vznik 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Poté byly v létě 2021 schváleny jednotlivé prováděcí plány misí. Kromě mise „Klimaticky neutrální a inteligentní města“ existují čtyři další mise EU, které se zabývají globálními výzvami v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, obnovy našich oceánů a vod, zdravé půdy a rakoviny. Dne 15. prosince 2021 byl zveřejněn zvláštní pracovní program pro mise v rámci programu Horizont Evropa

Mise jsou novým nástrojem programu Horizont Evropa a podporují priority Komise, jako je Zelená dohoda pro EvropuEvropa připravená na digitální věkEvropský plán boje proti rakoviněHospodářství ve prospěch lidí a Nový evropský Bauhaus. Například mise v oblasti klimatu je již konkrétním prvkem nové strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, mise proti rakovině je součástí Evropského plánu boje proti rakovině a mise týkající se půdy je stěžejní iniciativou dlouhodobé vize pro venkovské oblasti EU.