Rok 2021 přinesl oživení, ve které mnozí doufali. Firmy se znovu otevřely, dojíždějící se vrátili ke svým pracovním stolům a ti nejodvážnější z nás dokonce vyrazili na dovolenou. Situaci však nelze označit za „návrat k normálu“ vzhledem k raketově rostoucím cenám energií, vysoké úrovni zadlužení a růstu, který se již nachází za vrcholem.

Tyto podmínky zvyšují riziko měnově politické chyby v příštích 12 měsících. Centrální banky a vlády totiž snaží zorientovat v radách typu „Hlava XXII“ nebo Hlava 2022 (připomínající hlavolamy, jakým čelí posádka letadla v románu Josepha Hellera z roku 1961), aniž by ztratily důvěru trhů.

Jedním z dilemat je, jak zpřísnit měnovou politiku a zkrotit inflaci, aniž by se utlumilo hospodářské oživení. Dalším, jak se vyrovnat s vyššími cenami energií v době, kdy svět přechází na nízkouhlíkovou ekonomiku. Vyladit nastavení hospodářské politiky tak, aby tyto protichůdné vlivy vyvážila, nebude snadné.

Přetrvávající inflace

„Navzdory rétorice centrálních bank o přechodnosti inflačních tlaků se zdá, že cenový růst bude v některých případech přetrvávat v důsledku zablokování dodavatelských řetězců a omezení globalizace,“ vysvětluje Andrew McCaffery, globální CIO pro správu aktiv Fidelity International. V dlouhodobějším horizontu také kvůli nákladům na dosažení uhlíkové neutrality. Nechat roztočit inflační spirálu by způsobilo jen větší problémy, ale agresivní potlačení inflace by mohlo dál brzdit růst, k jehož pozastavení mezitím již došlo.

„Celkově očekáváme, že úrokové sazby zůstanou nižší po delší dobu, navzdory vyšším cenám a snaze centrálních bank relativně rychle omezit nákupy aktiv. Ultra nízké sazby jsou nutné k udržení systému nad vodou vzhledem k tomu, že úroveň zadlužení je dnes vyšší než za druhé světové války,“ dodává Andrew McCaffery.

Zaměření Číny na reálnou ekonomiku

Čína se mezitím zdá být odhodlaná přejít na ekonomický model zaměřený na reálnou ekonomiku, snižuje zadlužení a řeší systémové nerovnováhy, než aby reagovala na případné zhoršení finanční situace aktiv. To by mělo pomoci trhům z dlouhodobého hlediska, což zvýší morální hazard a umožní investorům přesněji oceňovat aktiva. Politický postoj země by však mohl negativně ovlivnit globální růst v roce 2022 a konsenzuální očekávání by mohla být revidována směrem dolů.

Vliv klimatu na alokaci aktiv

Potřeba přemýšlet o dopadu klimatických faktorů na alokaci aktiv se v roce 2021 zvýšila a v roce 2022 dál vzroste. Dovozci fosilních paliv si přejí zlepšit energetickou bezpečnost, zatímco investoři preferují klimatická řešení a nové technologie v rámci příprav na radikálnější změnu orientace ekonomiky. Vlády jednotlivých zemí přiznávají klimatické změně vysokou prioritu a klimatické politiky jsou čím dál častější, ačkoli to samé nelze říci na globální úrovni.

Zcela zvlášť stojí výzva změny spotřebních vzorců. Na cestě za uhlíkovou neutralitou ještě očekáváme řadu dalších překážek, z nichž některé nebyly adekvátně promítnuty v cenách. Vzhledem k potenciálnímu zvýšení korelace mezi veřejně obchodovanými cennými papíry v roce 2022 se domníváme, že soukromé trhy by mohly i nadále nabízet alternativní růstové profily pro dlouhodobé investory, zejména v oblasti ekologizace hnědých aktiv. Vybrané asijské dluhopisy a akcie by měly posloužit jako diverzifikace, zatímco (hodnotově orientované) části rozvinutých akciových trhů a nemovitostí mohou poskytnout zajištění proti mírné inflaci.

Dynamika amerického dolaru

Prostředí kolem amerického dolaru se mění s tím, jak se země více spoléhá na spřátelené protistrany při nákupu svého dluhu. V roce 2022 může měna těžit z defenzivnějšího postoje, pokud se zvýší volatilita. Pokud však Čína a Japonsko urychlí uvolňování svých expozic a/nebo se posunou výše na výnosové křivce, znepokojeni debatami o dluhovém stropu, fiskálním deficitem USA a vysokou úrovní peněžní zásoby, pak v určitém okamžiku bude možná Fed muset nabídnout vyšší výnosy, aby přilákal domácí kupce.

Zároveň se v roce 2022 sníží fiskální podpora, což by mohlo způsobit, že příjmy budou napjaté a nezaměstnanost stoupne, zejména pokud ceny energií zůstanou vysoké. Centrální banky mohou zjistit, že najednou nemají jinou možnost než ustoupit od své rétoriky o utahování likvidity. Pokud se nestáhnou, může přijít na řadu „háček“. Trhy mohou uvěřit, že s námi inflace zůstane mnohem déle, což povede k dalšímu přecenění rizika v průběhu roku.