Bioplyn vyčištěný na kvalitu biometanu vyrobený v Dánsku tvořil v prvních osmi měsících tohoto roku podstatný podíl plynu proudícího v místní plynovodní síti. Domácí produkce tak byla schopna nahradit fosilní ruský plyn v hodnotě kolem 3,7 miliard dánských korun (ca 12,2 miliard CZK).

Dle profesora Philipa Fosbøla z Dánské technologické univerzity se bioplyn a posléze biometan stává nezbytným zdrojem energie a bude palivem budoucnosti, jak pro dopravu, tak i pro vytápění domácností. Téměř poloviční podíl v dánské síti je tomu důkazem, jak informoval server Bioenergy News.

Podle bioplynové obchodní asociace Biogas Danmark dánský biometan za prvních osm měsíců letošního roku doslova vytlačil ruský plyn v hodnotě 3,7 miliardy dánských korun. To znamená, že biometan v současné době zaujímá 40 % metanu v plynovodní síti, kterou je dodáván podnikům a soukromým zákazníkům. Podle prognózy Dánské energetické agentury bude přitom biometan do roku 2030 představovat až 72 % plynu proudícího v dánské síti zemního plynu.

biometanová stanice, pohled zhora

Philip Fosbøl odhaduje, že současná krize na trhu se zemním plynem se zmírní během příštích dvou až tří let. Dle některých analýz se pak ceny fosilního plynu začnou vracet na svou úroveň ze začátku tohoto roku až kolem roku 2025 či 2027. Dánský biometan bude tak i nadále zdrojem k výrobě energie v kogeneračních elektrárnách v době výpadku jiných obnovitelných zdrojů, kdy větrné turbíny a solární panely nebudou schopny zajistit dostatek energie.

Již od roku 2024, kdy se znovu otevře ložisko plynu Thyra, budeme schopni v Dánsku těžit další fosilní zemní plyn. To zajistí další pokles ceny komodity. Až se dostatečně rozšíří výroba bioplynu, budeme pak schopni do roku 2030 zcela fosilní plyn opustit,“ uvedl Philip Fosbøl, který se zabývá výzkumem technologií na úpravu bioplynu a odstraňování CO2 a síry.

V plynovodech bude nejen biometan, ale i vodík

Fosbøl dále odhadl, že za několik let bude dánská plynovodní síť rovněž využívána jako infrastruktura pro zásobování vodíkem vyráběným v elektrárnách Power-to-X. Tam se bude větrná energie přeměňovat na kapalný vodík. V kotlích na zemní plyn se tak v budoucnu bude spalovat směs metanu a vodíku.

Technolog dále upozornil, že současná energetická krize s nedostatkem zemního plynu je evropským problémem vyvolaným omezenými ruskými dodávkami v kombinaci s tím, že Evropa nemá infrastrukturu, kterou by bylo možné rychle přebudovat na dodávky plynu z lodí a tankovacích zařízení ve velkých přístavech.

Zdroj: ČTK, oenergetice.cz