Začátek letošního roku se nese ve znamení nástupu prvních pravidel pro sběr a reportování nefinančních informací o firmách. Je proto důležité už nyní zjistit koho konkrétně se týkají, kde tyto informace uvádět a kdy je zveřejnit. 

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (esg) v odvětví finančních služeb (Sustainable Finance Disclosure Regulation, dále SFDR) je účinné od března loňského roku. Nové požadavky, které z něj vychází, začínají platit pro všechny účastníky finančního trhu od letošního ledna. Týkají se investičních podniků, správců investičních fondů, bank, pojišťoven a finančních poradců. Ti musí už nyní začít se sběrem informací ohledně začleňování rizik pro udržitelnost jakými může být klimatická změna (a s tím související povodně, sucho a další), bezpečnostní a zdravotní rizika spojená s odpadovým hospodářstvím, korupce či porušování lidských práv . 

Evropské nařízení vyžaduje, aby společnosti na finančním trhu uváděli alespoň stručně na svých webových stránkách a v předsmluvní dokumentaci informace o tom, jak do svého fungování strategicky začleňují rizika týkající se udržitelnosti a jak je promítají do svého odměňování (například jestli jsou odměny top manažerů přímo navázány na plnění ESG cílů). Účastníci finančního trhu musí podle nové legislativy také reportovat svoji strategii vůči ESG Due Diligence, tedy jak jejich chování na trhu odpovídá ESG kritériím. 

Od roku 2021 platí nařízení pro velké firmy nad 500 zaměstnanců a mateřské podniky. Pokud tyto společnosti rizika ve svém fungování nezohlední, musí zdůvodnit proč. SFDR pro ně současně upřesňuje kritéria, podle nichž mohou označovat konkrétní finanční produkty za ty, které prosazují udržitelné vlastnosti svých produktů (light green) a ty, které sledují udržitelný cíl (dark green). 

Light green a dark green

Pokud banka, pojišťovna nebo jiný účastník finančního trhu poskytuje light green nebo dark green finanční produkt, musí od 1. ledna 2022 ve svých výročních zprávách uvádět:

  • míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností (light green);
  • celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných indikátorů udržitelnosti (dark green), jako je například snížení spotřeby vody, energie či emisí.

Co konkrétně mají sesbírané informace obsahovat a jak je získávat upřesní Evropská komise prostřednictvím regulačních technických norem, které přijme 1. ledna 2023. Prvním referenčním obdobím, v němž budou účastníci finančního trhu data reportovat, bude kalendářní rok 2022. Společnosti by proto měly začít sbírat potřebná data už teď. 

ESG-Environment-social-governant