Pro evropské i české firmy je letošní rok důležitým milníkem v oblasti udržitelnosti. 21. dubna představila Evropská komise návrh směrnice o reportingu o udržitelnosti CSRD, který nahradí směrnici o nefinančním reportingu. Spolu s návaznými standardy vyjasní klíčové informace pro reporting dat a strategií firem v oblasti udržitelnosti. Mezi strategické priority vedení firem by měla udržitelnost zařadit i další plánovaná iniciativa Komise o udržitelném řízení společností. Takto zaměřené firmy budou mít lepší přístup k financování.

Evropská komise aktuálně přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně mobilizovat 500 miliard eur dodatečných investic do transformačních aktivit na dekarbonizaci evropské ekonomiky. V nedávné studii CDP se analyzovaným evropským společnostem podařilo identifikovat 1,22 bilionu eur v nízkouhlíkových obchodních příležitostech, jako jsou například pasivní budovy, obnovitelné zdroje energie nebo elektromobily. Hodnota těchto příležitostí byla šestinásobně vyšší než odhadované investiční náklady ve výši 192 miliard eur. Ovšem aby společnosti dokázaly odhalit příležitosti a rizika, které pro ně transformace ekonomiky přináší, a dosáhly na investice, musí k udržitelnosti přistupovat strategicky a uvádět klíčová data v nefinančních reportech.

Investoři tento strategický přístup zohledňují čím dál více. Například generální ředitel největšího světového správce aktiv BlackRock Larry Fink požaduje po firmách ve svém portfoliu plán popisující, jak bude jejich obchodní model kompatibilní s bezuhlíkovou ekonomikou. K investorům se připojují i banky, a to i v Česku, 14 z nich v březnu podepsalo memorandum pro udržitelné financování.

České firmy o svých strategiích udržitelnosti neinformují

Přesto nedávný výzkum organizace Alliance for Corporate Transparency 300 evropských společností ukázal, že firmy neinformují o zapojení udržitelnosti do jejich obchodních strategií a celkového řízení dostatečně. Údaje poskytlo jen přibližně 10 procent zkoumaných firem, z jedenácti českých firem informace neuvedla ani jediná. Zároveň žádná z českých firem nepopisovala klimatickou změnu jako riziko, které by mohlo ovlivnit její obchodní model, strategii a finanční plánování. Výzkum byl přitom zaměřený na společnosti z rizikových sektorů pro změnu klimatu, jako jsou energetika nebo doprava.

V současnosti je zveřejňování těchto dat ztížené i velkým množstvím reportovacích standardů, které neumožňují transparentní porovnávání jednotlivých firem. Navíc není zřejmé, jaké informace jsou pro reportování podstatné. Společnosti obvykle zaplňují své zprávy informacemi o filantropii a dobrovolnictví, které ale nejsou relevantní z finanční stránky ani pro dopady na udržitelnost.

udrzitelnost-firmy-finance

Evropská reforma reportingu vyjasní klíčová data

Povinnost zveřejňovat informace o udržitelnosti se po reformě směrnice o nefinančním reportingu bude týkat více než tisícovky českých firem.

Nová směrnicemá za cíl navést firmy ke zveřejňování klíčových dat a mimo jiné vyjasnit, které informace o řízení a integraci udržitelnosti do firemních strategií ( “G” z ESG) mají publikovat. Půjde o informace z těchto třech oblastí:

1. Strategie a udržitelnost

  • Strategické ESG cíle
  • Integrace ESG strategie a cílů v obchodním modelu a strategii společnosti
  • Zohlednění strategie ve finančním plánování

2. Identifikace hlavních rizik (tzv. “double materiality”)

  • Podstatná rizika a příležitosti spojené s udržitelností
  • Hlavní negativní dopady spojené s obchodním modelem

3. Organizace a integrace udržitelnosti do řízení firmy

  • Dohled představenstva
  • Přístup k expertíze ke klíčovým ESG tématům
  • Integrace ESG cílů v systému pobídek managementu

Detailnější informace o reportování strategií udržitelnosti podle legislativy EU najdete zde.

Původní článek v nezkrácené verzi v angličtině pod názvem What needs to be reported on Governance (of ESG) připravil Frank Bold jako součást pravidelného měsíčního seriálu o nefinančním reportingu. Více zde.