Společnost EFG Acquisitions & development, která je součástí české finanční skupiny Energy financial group (EFG), vydává své první zelené dluhopisy. Během příštích let chce umístit mezi investory cenné papíry o celkovém objemu dvou miliard korun, přičemž nyní spustila první emisi v hodnotě 350 milionů korun a 15 milionů eur. Dluhopisy splňují přísné mezinárodní standardy a odpovídají rámci pro zelené dluhopisy Green Bond Principles, čímž investorům umožňují levnější financování s dlouhodobou návratností i garanci udržitelných investic.

V zelených investicích, které berou ohled na klimatickou změnu, ochranu životního prostředí a lidská práva, vidí zajímavou příležitost stále více firem i investorů. Nyní se celosvětovému trendu a vzrůstajícímu zájmu investorů o tzv. odpovědné projekty rozhodla vyjít vstříc také česká investiční skupina Energy financial group, jejíž strategie je dlouhodobě v souladu s udržitelným přístupem.

„Investoři si potřebu transformace současné ekonomiky dobře uvědomují. K tomu se přidávají i politická rozhodnutí na národní i nadnárodní úrovni. Také pro nás je důležité, aby byly aktivity společnosti, do kterých bude možné investovat, ekologicky i ekonomicky smysluplné. Ke spojování finanční a nefinanční udržitelnosti vybízí i evropské nařízení SFDR nebo směrnice CSRD, které postupně mění evropský trh. Vydáním zelených dluhopisů chceme jít tomuto trendu naproti,“ říká výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

Specificky zaměřené dluhopisy cílí ve velké míře na udržitelné projekty z oblasti ochrany životního prostředí, například zmírňování změny klimatu, přechod k oběhovému hospodářství, omezování znečištění nebo ochrany ekosystémů. Typicky může jít o financování obnovitelných zdrojů energie. To je i případ EFG, která plánuje využít prostředky z dluhopisů na akvizice a modernizace bioplynových stanic, což jsou aktivity, které v budoucnu mohou odpovídat i další evropské legislativě, konkrétně taxonomii udržitelných aktivit. Energy financial group vydává, stejně jako další významné české firmy, dluhopisy odpovídající rámci pro zelené dluhopisy Green Bond Principles. Ty jsou částečně také v souladu se vznikajícím nařízením o evropských zelených dluhopisech, jehož schválení se očekává.

Bioplynová stanice-bioplyn, zelené dluhopisy
EFG Rapotín BPS


Zelené dluhopisy v Evropě


„Aktuálně už je pro finanční instituce platné nařízení zveřejňování informací o udržitelném financování, které má za cíl potírat greenwashing, a podle kterého musí informovat o svém portfoliu a jeho vztahu k udržitelnosti. I proto lze předpokládat, že se zájem o tento typ cenných papírů bude zvyšovat,“ vysvětluje konzultantka ESG reportingů Olga Kurda z Frank Bold Advisory.

Udržitelnost projektu je pro investory navíc levnější. Zaručuje jim totiž dlouhodobou návratnost vynaložených financí, což umožňuje emitentovi nabídnout nižší úrok.

Vydávání zelených dluhopisů podle mezinárodních standardů je trendem několik posledních let, a to jak na evropské, tak celosvětové úrovni.


Energy financial group a.s.


Investiční skupina Energy financial group (EFG) se věnuje prosazování zásad cirkulární ekonomiky prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení, která využívají druhotné suroviny a obnovitelné zdroje energie.
Společnost je českým lídrem na trhu s biometanem z biologicky rozložitelného odpadu.

K nejúspěšnějším projektům Energy financial group patří unikátní bioplynová stanice v Rapotíně, která začala v roce 2019 jako první v České republice využívat nejmodernější technologie výroby biometanu, a bioplynová stanice EFG Vyškov BPS. Společnost spustila také projekt EFG Green energy na přímý prodej obnovitelné energie spotřebitelům a projekt „Třídím gastro“, v rámci něhož spolupracuje s obcemi, městy a restauračními provozy na recyklaci gastroodpadu.