Sedmi zemím byla z Modernizačního fondu poskytnuta celková částka 2,4 miliardy eur, která má pomoci modernizovat energetické soustavy, snížit emise skleníkových plynů a splnit cíle v oblasti klimatu a energetiky. Česká republika je jednou z nich.

Investice z Modernizačního fondu byly potvrzeny pro Rumunsko (1391,6 milionu eur), Polsko (244,2 milionu eur), Litvě (85 milionů eur), Maďarsku (74,3 milionu eur), Slovensku (49,5 milionu eur) a Chorvatsku (40 milionů eur). Uvolněním výše zmíněné sumy byl završen třetí investiční cyklus Modernizačního fondu. 

„Ve srovnání s předchozími investičními cykly je poskytnuté financování výrazně vyšší,“ uvádí Evropská komise v tiskové zprávě.

České republice připadne z fondu částka ve výši 520 mil eur. Finance půjdou především na modernizaci systémů veřejného osvětlení v obcích, náhradu uhlí v dálkovém vytápění a zařízeních zapojených do systému ETS biomasou a plynem a zvýšení energetické účinnosti.

EU, budova Evropské komise, REPowerEU

Členské státy musí investiční návrhy na potenciální podporu z Modernizačního fondu předložit do 16. srpna 2022. A to v případě, že se jedná o neprioritní návrhy, což znamená investice mimo prioritní oblasti fondu. Půjde-li o prioritní návrhy (investice spadající do prioritních oblastí) je termín podání návrhů stanoven do 13. září 2022.

Modernizační fond je aktivním nástrojem evropské solidarity. Prostřednictvím příjmů ze systému pro obchodování s emisemi dosahuje konkrétních výsledků v praxi – přijímajícím zemím pomáhá snižovat emise skleníkových plynů v klíčových odvětvích a dosahovat klimatické neutrality. Tuto významnou finanční injekci lze navíc využít k odstartování projektů, které nám pomohou urychlit energetickou transformaci v reakci na ruskou invazi Ukrajiny,“ vysvětluje Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise.

Modernizační fond podporuje 45 investičních návrhů v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, modernizace energetických sítí, energetické účinnosti v odvětví energetiky, v průmyslu, budovách a dopravě a nahrazování uhlí ve výrobě nízkouhlíkovým palivem.

Zdroj: prumyslovaekologie.cz