Hlavní změny, které v následujících letech čekají firmy ohledně pravidel reportingu, financování, analýzy rizik i investičních příležitostí, představil minulý týden webinář pořádaný Frank Bold a AMO. Zúčastnili se ho zástupci bank, investorů, firem, profesních asociací i státní správy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí) a neziskového sektoru z České republiky, Německa, Velké Británie, USA nebo Chorvatska.

Webinář zahájil známý americký ekonom Jeffrey Sachs z Columbia University, který popsal postupný přechod trhu i světových mocností na nízkouhlíkový model ekonomiky. Další experti se následně věnovali aktuální situaci v souvislosti s připravovanou revizí evropské směrnice a taxonomií udržitelných aktivit.

Revize evropské směrnice vyjasní  standardy pro reporting klíčových dat

Investoři a banky po celém světě stále více přesměrovávají své prostředky do udržitelných aktivit. Trend se projevuje i v Česku, kdy 10 českých bank nedávno podepsalo memorandum pro udržitelné financování. Investorům ale často schází jasné informace od firem. 

„Výzvou a zároveň velkou příležitostí pro firmy je využití jejich dat o dopadech na udržitelnost, které budou podle směrnice reportovat, pro lepší analýzu rizik a vyhledávání nových obchodních příležitostí, a především pro získání financování svých investic do inovací,” uvádí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold.

Evropská unie počítá s novými ročními investicemi a půjčkami ve výši 500 miliard EUR

České firmy aktuálně příliš nesledují data o svých klimatických dopadech a nejsou proto připraveny na blížící se transformaci evropské ekonomiky. Evropská unie počítá s novými ročními investicemi a půjčkami ve výši 500 miliard EUR. Dosáhnou na ně firmy, které se zaměřují na udržitelné aktivity a dokládají je kvalitním nefinančním reportingem. 

Drtivé většiny českých firem se však dosud legislativa o nefinančním reportingu netýká a chybí jim jasné standardy pro reporting klíčových dat. Hrozí proto, že přestanou být v rámci ostatních evropských firem konkurenceschopné.

nefinancni-reporting-firem