Letošní rok přinesl na trhu poměrně zajímavý investiční trend. Není řeč o technologiích, ale o segmentu ESG aktiv, na jejichž poptávce se pandemie zdánlivě nijak nepodepsala. Právě naopak se zdá, že neklidné období dokázalo tento segment akcelerovat.

Společensky odpovědné investování bylo již v první polovině letošního roku vychvalováno jako segment, jemuž se skvěle podařilo odolat globálním burzovním výprodejům z letošního 1. čtvrtletí.

A zatímco pandemie koronaviru i nadále svírá většinu světa a ničí globální ekonomiku, stále větší část investorů začíná svou pozornost obracet k aktivům, která nemají mezi hlavními prioritami pouze zisk, ale zároveň vnímání celkového kontextu jejich činnosti a jeho dopadů na okolní svět.

Možná je to způsobeno přívalem mileniálů do investičního světa, možná se stávající investoři vzdělávají a přehodnocují své priority. Ať tak, či tak, segment ESG investování – ať už pohledu nakupování individuálních akcií, ETF nebo dluhopisů – se těší konstantně rostoucímu zájmu.

Jak počet indexových fondů zaměřených na udržitelnost, tak počet aktiv, jež tyto fondy obsahují, se za poslední tři roky zdvojnásobil. Jen ve Spojených státech letos na konci 1. pololetí existovalo 534 indexových fondů, jež spravovaly aktiva v celkové hodnotě 250 miliard dolarů.

A byť se hodnota aktiv investovaných do těchto fondů za poslední tři roky zčtyřnásobila, Spojené státy stále ve velikosti tohoto segmentu zaostávají za Evropou a tvoří jen 20 % globálních aktiv v rámci ESG.

Dle analytiků nyní dochází poměrně k zajímavému fenoménu – stále větší část investiční komunity si začíná uvědomovat, že problémy, které ESG ve svém jádře řeší, jsou problémy, které se ve skutečnosti týkají i celého investičního světa. A pokud se tyto problémy spojené s udržitelností a ekologií nepodaří uspokojivě vyřešit, následky se odrazí všude.

V rámci celého segmentu investování do udržitelnosti dnes většina nového investičního kapitálu míří právě do ESG fondů. Jen během letošního 2. kvartálu tato částka přesáhla celosvětově 71 miliard dolarů, čímž se celosvětová hodnota kapitálu spravovaného v rámci segmentu ESG historicky poprvé dostala přes 1 bilion dolarů!

Celý segment je stále na začátku startovní ranveje

Rychlá akcelerace velikosti, počtu a komplexity těchto fondů však neznamená, že ideální doba pro investování je již za námi. Například ve zmíněných Spojených státech dnes ESG fondy stále tvoří méně než 1 % trhu a teprve v poslední době začíná jejich růst nabírat stále exponenciálnější charakter.

Nedávný průzkum investiční banky Morgan Stanley ukázal, že téměř 95 % všech amerických mileniálů se dnes zajímá o investování do segmentu ESG a 75 % věří tomu, že to, kam své peníze investují, může v důsledku ovlivnit změnu přístupu společností i politiků k problematice změny klimatu.

Když k tomu připočtete skutečnost, že nás nyní čeká období, kdy se z mileniálů bude stávat ekonomicky nejaktivnější a nejmajetnější část populace (např. v USA se v rámci celé populace hovoří o přesunu zhruba 30 bilionů dolarů z generace tzv. baby boomerů na jejich děti z generace mileniálů a generace X), není divu, že analytici ESG sektoru věští velkou budoucnost.

Mezi akcelerátory zájmu o ESG se rozhodně řadí i pandemie nemoci COVID-19, jež řadu lidí donutila zamyslet se nad tím, jak odolný dnešní globální byznys model ve skutečnosti je. Dalším důvodem, proč dnes do aktiv zaměřujících se na společenskou odpovědnost a udržitelnost přitéká rekordní množství kapitálu, je rozptýlení obav investorů z toho, že ESG znamená společenskou odpovědnost výměnou za zisk. V praxi se totiž na výkonnosti zmíněných fondů ukazuje, že jde o mýtus.

Autor: Tomáš Durčák, Warengo