Komentář k situaci na trhu fotovoltaiky od Aleše Spáčila, spolumajitele společnosti Greenbuddies, která se specializuje na výstavbu FVE a nabíjecí infrastruktury

V minulém roce rostl trh fotovoltaických elektráren v Evropské unii meziročně o více než 40 %. Česká republika se řadí k zemím, které rozhýbaly svoji cestu ke změně energetického mixu a dosáhla po mnoha letech opět téměř na gigawattový instalovaný výkon a omračující je procentuální růst, který na našem domácím trhu dosáhl přes 200 procent. V oblasti největších industriálních elektráren k tomuto číslu podstatně přispěli i čeští Greenbuddies.

Rok 2023 trh fotovoltaiky meziročně rostl o více než 40 % napříč celou Evropskou unií

V roce 2023 šlo o třetí rok v řadě, kdy trh fotovoltaiky meziročně vzrostl o více než 40 % napříč celou Evropskou unií, což představovalo skoro 60 GW nového instalovaného výkonu. Jednotlivé evropské země se v tempu budování fotovoltaiky stále podstatně liší, ale dá se říci, že v EU už nemáme fosilních ostrovů tolik jako v předchozích letech. Obzvláště potěšující je, že se můžeme řadit k zemím, které se významně rozhýbaly na trase ke změně energetického mixu. Absolutní čísla instalací jsou určitě zajímavá – Česká republika se s 980 MW skoro vrátila po mnoha letech na gigawattový trh – ale omračující je procentuální růst, který na našem domácím trhu dosáhl tisícovek procent. V oblasti největších industriálních elektráren k tomuto číslu podstatně přispěli i Greenbuddies. V Evropě je nyní 14 gigawattových trhů, kdy čeští Greenbuddies většinu z nich obsluhují. Abychom si uvedli příklad rychle rostoucího evropského FVE trhu, je to určitě mimořádně důležitý holandský trh s nově instalovanými 4,1 GW, který zvýšil instalovaný fotovoltaický výkon na obyvatele na 1 280 W na obyvatele, což je zhruba čtyřnásobek oproti domácímu trhu.

solární panely na střeše, fotovoltaiky

Počet dostavěných projektů solárních elektráren od Greenbuddies je na rekordních číslech. V roce 2023 překročili instalovaný výkon 200 MWp v 17 zemích EU, kde působí, a celkem za sedm let své existence dosáhli na 1 GWp.

Greenbuddies se v roce 2023 podařilo realizovat více než 80 projektů o celkovém instalovaném výkonu přes 200 MWp, z toho 50 střešních instalací, 30 pozemních elektráren a dva carporty. Staví v sedmnácti zemích Evropské unie na zemi, střechách, sanovaných skládkách, v kopcích i na vodě. Greenbuddies zaznamenali i zvýšení zájmu o výstavbu carportů a velkokapacitních baterií.

V České republice dokončili a zprovoznili střešní elektrárny pro: Kongresové centrum v Praze (1 MWp), mladoboleslavský závod Škoda Auto (2 MWp), výrobce a distributora potravin Bidfood (celkem téměř 1 MWp) či pro tři prodejny diskontního řetězce PENNY. V areálu libereckého Densa zase Greenbuddies pomohli zužitkovat nevyužívanou průmyslovou plochu, na které postavili pozemní instalaci s výkonem 1,7 MWp. Mezi úspěšně dokončené zahraniční projekty společnosti Greenbuddies pro rok 2023 patří hned několik pozemních instalací v sousedním Německu s celkovým instalovaným výkonem nad 10 MWp, ale i rozsáhlé střešní instalace ve Švédsku, Holandsku či Belgii. Greenbuddies se také aktivně začali věnovat repoweringu, což je proces, při kterém se zastaralé fotovoltaické součástky mění za nové, výkonnější. Obří skleněné panely vloni měnili například na elektrárně o výkonu 11,7 MWp u německého města Gotha. Za zmínku také stojí instalace plovoucí solární elektrárny v severním Německu (1,6 MWp).

Projekty pro mladoboleslavskou Škodovku, Kongresové centrum v Praze a liberecké Denso realizovali Greenbuddies pro ČEZ ESCO.

Český trh bude růst v následujících deseti letech ještě významněji než průměr Evropy

V příštích letech lze očekávat, že se dynamika trhu bude stále ještě zvyšovat, a to především díky zlepšené administrativní situaci na mnoha trzích Evropy a dalšímu snižování jednotkové ceny panelů. Stavět se budou i projekty, které ještě před pár lety finančně vůbec nefungovaly. Tento trend se však podle analytiků zřejmě může v desetiletém horizontu zpomalit, a to v okamžiku, kdy se podstatně zvýší náklady na lidskou práci oproti ceně komponentů. Cena lidské práce klesat nebude a cena panelů v určitém okamžiku může klesnout až na úroveň, která nebude umožňovat technicky další pokles cen.

Solární panely, fotovoltaika

Český trh, který je nyní pro Greenbuddies mimořádně důležitý, bude růst v následujících deseti letech ještě významněji než průměr Evropy. V roce 2024 „vystřelí“ výstavba velkých solárních parků. Na českém trhu řada různých developerů, a mezi nimi i Greenbuddies, v rámci společných developmentů se dvěma nadnárodními investory připravuje téměř 1 GW nových projektů k výstavbě. Fotovoltaika je tedy v Evropě, respektive na celém světě, stále na vzestupu, ale nelze to považovat za samozřejmost. V současnosti vidíme trendy, které jsou opravdu příznivé:

•           Solární zdroje dnes představují nejméně investičně náročné zdroje energie a energie z nich je nejlevnější. Tyto ceny se však spolu s normalizací na trhu s energiemi dostanou do určité konkurence s ostatními zdroji.

•           Náprava situace v logistice, zejména dopravě produktů z Číny po covidu, vedla k dobré dostupnosti panelů i dalších komponentů. Objevil se však nyní problém s piráty v Rudém moři, který může mít potenciál opět vyvolat logistické disrupce.

•           V současné době jsou všechny státy EU nakloněné solární energetice, ale v některých zemích se začíná vést debata o podílu fotovoltaiky na energetickém mixu.

Přesto všechno nové Národní Energetické plány členů EU (NECP) indikují, že se kapacita fotovoltaik zvýší skoro na 600 GW a cíle REPowerEU jsou dokonce na úrovni 750 GW do roku 2030.

Komentář Aleše Spáčila, spolumajitele společnosti Greenbuddies, která se specializuje na výstavbu FVE a nabíjecí infrastruktury