Ekologické organizace Arnika a Hnutí Duha loni v Česku zaznamenaly meziroční nárůst vypouštění rakovinotvorných a mutagenních látek. Vzrostly i emise skleníkových plynů a rtuti, naopak poklesla množství látek nebezpečných pro vodní organismy nebo emise plynů způsobujících kyselé srážky. Neratovická Spolana je už poosmé největším znečišťovatelem, pokud jde o vypouštění látek poškozujících lidské zdraví. Zástupci ekologických organizací a expertní organizace Frank Bold dnes na setkání s médii v Praze představili žebříčky za rok 2021, které čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Mezi největší znečišťovatele patří podle aktivistů zejména provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje.

Středočeská Spolana Neratovice patřící do skupiny Orlen Unipetrol vede ve vypouštění karcinogenů při výrobě PVC a dalších surovin k přípravě plastů i emisích látek s mutagenními účinky. Jindřich Petrlík z Arniky dnes upozornil, že u Spolany se množství vypuštěných rakovinotvorných látek meziročně zvýšilo, například u vinylchloridu šlo o nárůst o sedm a půl tuny, což označil za enormní.

Zdůrazňujeme, že výrobní procesy v neratovické Spolaně podléhají přísné kontrole a splňují veškeré normy a emisní limity,“ napsal v reakci ČTK mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Spolana Neratovice, největší znečišťovatel karcinogeny v ČR
Spolana Neratovice, největší znečišťovatel karcinogeny v ČR

Poznamenal, že Spolana je jediný výrobce kaprolaktamu v Česku, což se vzhledem k používaným surovinám a chemikáliím odráží na postavení firmy v žebříčcích znečištění. Skupina podle Kaidla dlouhodobě snižuje dopad výroby na okolí.

Firma také předala v odpadech 75 tun rtuti. To je druhá největší hodnota od roku 2004 po předloňském rekordu 86 tun. Zastaralá amalgámová elektrolýza pro výrobu chloru, z níž rtuť pochází, byla ve Spolaně ukončena v roce 2017. Také Kaidl zdůraznil, že množství rtuti je důsledkem sanace areálu a nikoliv výroby.

Největším zdrojem emisí skleníkových plynů se loni stala hnědouhelná elektrárna Počerady, která patří do skupiny Sev.en Energy, prvenství má i v produkci plynů způsobujících kyselé srážky, byť v obou případech množství meziročně pokleslo. Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová ČTK napsala, že se množství emisí na jednotku energie daří snižovat a Počerady prochází rozsáhlou opravou pro další pokles emisí.

V případě skleníkových plynů lze emise snížit na minimum jen velmi obtížně a za vynaložení extrémně vysokých nákladů, které by se opět promítly do ceny energií. Ke všemu zde narážíme na limity dostupných technologií,“ tvrdí mluvčí.

V případě rtuti a jejích sloučenin vede hnědouhelná elektrárna Ledvice na Teplicku, která patří společnosti ČEZ. Energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh podotkl, že většinu hlavních zdrojů rtuti v první desítce tvoří uhelné elektrárny. Tam došlo k tomu zvýšení zejména z důvodu vyšší výroby z uhlí, což je pochopitelné,“ řekl.

Koželouh však zkritizoval, že ministerstvo životního prostředí loni, v době kdy vedl rezort Richard Brabec (ANO), udělilo dočasné výjimky z emisních limitů elektrárnám Chvaletice, Ledvice a Počerady. Bez tohoto kroku podle Koželouha mohly být celkové loňské emise rtuti o čtvrtinu nižší a nadále klesat.

Smutným „skokanem roku“ je podle organizací cementárna Cemex Czech Republic v Prachovicích na Chrudimsku. Podle Petrlíka do registru poprvé ohlásila přes 7,7 tuny benzenu vypuštěného do ovzduší. Petrlík upozornil, že jde o látku rakovinotvornou a zároveň škodlivou pro reprodukční systém. Nejvíce škodlivého formaldehydu pak vyprodukoval dřevozpracující podnik Kronospan Jihlava. Firemní ekolog Rostislav Haban ČTK za Kronospan napsal, že emise látky byly loni zhruba stejné jako v roce 2020. Společnost podle něj dodržuje limity stanovené integrovaným povolením a její technologie splňují nejpřísnější normy. Vyjádření dalších zmíněných společností ČTK shání.

Provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Za ohlašovací rok 2021 data poskytlo celkem 1245 provozů, což je o 12 méně oproti roku 2020.

Zdroj: ČTK, ekolist.cz