V pondělí byla zahájena každoroční klimatická konference Organizace spojených národů. V letošním roce se konference koná v egyptském Sharm El Sheikhu a slibuje dokončení mechanismů k úplnému provádění Pařížské dohody.

Diskuze na konferenci COP27 začínají na konci roku, který byl svědkem ničivých povodní a veder, energetické krize a geopolitického napětí, jak uvádí web OSN. Ten rovněž konstatuje, že v tomto nepříznivém kontextu začaly některé země brzdit nebo rušit klimatické politiky a zdvojnásobily využívání fosilních paliv.

Podle Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu je přitom třeba do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 % ve srovnání s úrovní z roku 2010, aby byl splněn hlavní cíl Pařížské dohody, kterým je omezení růstu teploty na 1,5 °C do konce tohoto století. Dle zprávy, kterou OSN zveřejnilo před konferencí COP, je úsilí k dosažení tohoto cíle stále nedostatečné, ačkoli většina zemí pomalu ohýbá křivku emisí směrem dolů.

klima

Účelem konferencí COP je každoročně shoda na opatřeních, která provádějí rámcovou dohodu o změně klimatu z roku 1992 a nyní i Pařížskou dohodu. COP26, který se konal v minulém roce v Glasgow, nepřinesl větší průlom – se zpřísněnými národními plány ke snížení emisí přišlo pouze 29 ze 194 zůčastněných zemí.

Výkonný tajemník OSN pro změnu klimatu Simon Stiell ve svém úvodním projevu konference požádal vlády, aby se na setkání COP27 zaměřily na tři zásadní oblasti. První z nich je posun k provádění Pařížské dohody a konečné převedení všech závazků do konkrétních opatření.

Druhou je kontroverzní téma financování ztrát a škod, kdy mají bohatší země financovat konrkétní škody v rozvojových státech, které změny klimatu způsobují. Třetím cílem letošní konference by pak mělo být posilnění naplňování zásad transparentnosti a odpovědnosti v procesech OSN v oblasti změny klimatu.

Během konference COP se uskuteční řada klíčových ministerských a dalších akcí týkajících se aktuálního úsilí v oblasti změny klimatu. Patří mezi ně první ministerský kulatý stůl o ambicích před rokem 2030 a pokračující diskuse o globálním hodnocení – procesu, v jehož rámci země zjišťují, kde společně dosahují pokroku při plnění cílů Pařížské dohody a kde nikoli.

Zdroj: oenergetice.cz