V energetice už pracuje větší počet lidí než před pandemií, přibývá hlavně pracovních míst v nové energetice zaměřené na čisté zdroje. Všímá si toho nový report Mezinárodní agentury pro energii (IEA). 

Sektor energetiky zažil propad zaměstnanosti během koronavirové pandemie, v současnosti ale už zajišťuje pracovní uplatnění více lidem než před rokem 2019. Konkrétně v globálním měřítku zaměstnává o 65 milionů víc lidí, tedy asi o 2 % víc než před pandemií.

Nejvyšší počet pracovních míst vzniknul v segmentu takzvané nové energetiky, tedy ve výrobě elektřiny a dalších energetických komodit z bezemisních zdrojů. Naopak pracovní místa v energetice zaměřené na výrobu a zpracování ropných produktů nebo plynu nepřibývají tak rychlým tempem, v tomto segmentu se zatím ani neobnovily personální stavy z doby před vypuknutím pandemie.

Dvě třetiny lidí pracují ve výstavbě nových čistých zdrojů nebo při výrobě z nich

V současnosti tak bezemisní energetika dává práci víc než polovině lidí zaměstnaných v energetice jako takové. Dvě třetiny lidí pracují ve výstavbě nových bezemisních zdrojů nebo v samotné výrobě z nich. Tradiční sektor fosilních paliv roste v poslední době personálně hlavně díky projektům stavby nových LNG terminálů.

LNG TANKER U TERMINÁLU
LNG terminál

Co se týče celkové struktury zaměstnanosti v energetice, asi třetina lidí pracuje v samotném dobývání zdrojů (uhlí, ropa, plyn, bioenergie), třetina ve výrobě, přepravě a ukládání energie a poslední třetina na straně samotného využívání energie (například ve výrobě baterií, elektroaut nebo v realizaci energetických úspor). 

Víc než polovina pracovních míst se nachází v asijsko-pacifickém regionu, což je dané hlavně nízkými náklady práce a intenzivním rozvojem bezemisní energetiky nebo elektromobility v zemích jako Čína. Právě v Číně je zaměstnaných 30 % všech pracovníků v energetice na celém světě.

Pracovní místa ještě přibudou, změní se ale kvalifikační předpoklady

Zaměstnanost v energetice roste rekordním tempem, přesto se i zde projevuje inflace a narušené globální obchodní řetězce. IEA očekává, že počet pracovních míst ještě výrazně poroste, částečně i v důsledku hledání nového nastavení dodávek a zdrojů energie v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. 

Horsea 2 větrná elektrárna, pohled ze vzduchu

Do roku 2030 by podle modelů IEA mělo přibýt na 14 milionů nových pracovních míst v energetice, opět zejména v důsledku rozvoje čistých bezemisních zdrojů. Dalších 16 milionů dnešních zaměstnanců, kteří v energetice už pracují, bude mít v souvislosti s technologickou změnou jinou náplň práce. Promění se i kvalifikační a vzdělanostní požadavky.

Už dnes v energetice pracuje asi 45 % vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, podstatně víc než v průměru všech sektorů zaměstnanosti, který činí asi 25 %. IEA proto doporučuje státům věnovat víc pozornosti vzdělávání, včetně odborné přípravy dospělých a již pracujících lidí. Podle generálního ředitele IEA, Fatiha Birola, bude právě kvalifikovaná pracovní síla do budoucna rozhodovat o tom, kam přijdou nové investice a s nimi i nová pracovní místa v energetice.

Zdroj: energiebezemisi.cz