Počet pracovních míst v odvětví OZE v roce 2020 rostl, navzdory obrovským hospodářským problémům způsobeným pandemií nemoci covid-19. Celosvětově bylo loni v obnovitelné energii a dodavatelských řetězcích 12 milionů pracovních míst, z toho třetina v solární energetice. Počet pracovních míst vzrostl z 11,5 milionu v roce 2019. Vyplývá to ze právy Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie (IRENA) a Mezinárodní organizace práce (ILO).

„Rok 2020 ukázal, že ani globální pandemie nedokáže zpomalit nástup obnovitelné energie,“ uvedl generální ředitel IRENA Francesco La Camera.

Přesun od uhlí, ropy a plynu ke slunci, větru, bioenergii a vodní energii bude vyžadovat odborné proškolení pracovníků a vytvoření lokálních dodavatelských řetězců, upozornila zpráva. Bude nutné také zajistit sociální ochranu pro ty, kteří ztratí práci v aktivitách s vysokými emisemi oxidu uhličitého, jako je těžba uhlí.

Zpráva také upozornila, že je potřeba přilákat do této oblasti více žen. I když v průměru již nyní zastávají ženy v tomto odvětví 32 procent pracovních míst, zatímco v odvětví ropy a plynu je to jen 22 procent míst.

Téměř čtyři z deseti míst v odvětví obnovitelné energie se nacházely v Číně. Vysokou zaměstnanost v odvětví zaznamenaly také Brazílie, Indie, USA a EU. Počet míst roste ve Vietnamu a Malajsii, které vyvážejí solární zařízení, v Indonésii a Kolumbii díky zemědělským dodávkám výrobcům biopaliv a v Mexiku a Rusku díky růstu zájmu o větrnou energii.

Zpráva odhaduje, že pokud vlády omezí globální oteplování na 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím, jak stanuje Pařížská dohoda, mohl by počet pracovních míst v sektoru do roku 2030 vzrůst na 38 milionů. Do roku 2050 pak na 43 milionů. To je zhruba dvojnásobek počtu, který by vznikl podle současných akčních plánů a závazků v oblasti klimatu, které však nedosahují cílů Pařížské dohody, napsala agentura Reuters.