Investiční komunita si o aktivech z oblasti ESG šušká stále hlasitěji. V posledních letech totiž ukázaly překvapivou sílu. Nový americký prezident má navíc zodpovědnou udržitelnost jako jeden z hlavních cílů svého programu. Je správný čas investovat?

Není tomu tak dlouho, co jste reálně na trhu neměli žádnou možnost vybudovat si diverzifikované investiční portfolio, které by šlo charakterizovat jako ESG. Mohli jste držet nějaký fond zaměřující se na čistou energii, ale právě diverzifikace vás vždy chtě nechtě donutila vydat se i mimo sektor ESG.

Dnes je ale vše jinak. Společnosti snažící se řídit zásadami společenské odpovědnosti rostou jako houby po dešti a společně s nimi dramaticky roste i počet ESG fondů, jejichž aktiva letos navzdory pandemii překonala 1 bilion dolarů.

Je tak velmi pravděpodobné, že tento segment už dnes ve skutečnosti splňuje vaše podmínky pro to, abyste jej zařadili do svého portfolia. Poměrně významnou zprávou pro další budoucí rozmach ESG investování může být i skutečnost, že ve Spojených státech se s největší pravděpodobností stane novým prezidentem Joe Biden.

Neřiďte se pouze politickou situací

Biden pro začátek slíbil, že Spojené státy se opět vrátí do Pařížské dohody a znovu naplno rozjedou federální iniciativy, jež mají za cíl snižovat emise skleníkových plynů. To však není vše. Mimo příznivé regulační prostředí pro ekologický a udržitelný byznys se spekuluje i o tom, že nový prezident bude chtít zavést legislativu, jež by korporace motivovala k zodpovědnému sociálnímu chování.

Byť zrovna u nás nyní ze strany čelních státních představitelů nějaký výraznější „tah na bránu“ v oblasti ESG nevidíme, Evropa jako celek se tímto směrem rozhodně vydává. Otázkou je, co bude dál.

Investování do ESG by se proto nyní rozhodně do vašeho hledáčku nemělo dostat jen proto, že ve Spojených státech bude vládnout Biden. Za 4 roky jej totiž může vystřídat někdo jiný – čistě teoreticky Trump – a vše opět změnit, což vám ve vašem nově překopaném ESG portfoliu dost možná na klidu nepřidá. To samé platí u nás. Aktuální stav se může diametrálně změnit třeba v závislosti na tom, kdo příští rok vyhraje parlamentní volby. A za další čtyři roky může být klidně vše jinak.

Z pohledu dlouhodobého investování je proto nesmysl snažit se významnou část svého portfolia měnit pouze na základě toho, jaký je výhled pro následující čtyři roky. Je potřeba jít na to jinak.

Postupujte rozvážně a systematicky

Pokud je pro vás udržitelnost lidského konání důležitá, je rozhodně na místě navýšit alokaci vašeho kapitálu do společností se silným důrazem na ESG a uspokojivou historií. Ať už přímo, nebo skrz ESG fond či zelené dluhopisy, ovšem s jednou poznámkou – nekonejte tyto investice jako spekulaci ve snaze zbohatnout na tom, že je prezidentem zrovna Biden nebo na tom, že tady v Evropě máme nějakou Zelenou dohodu. Konejte je pro to, že vaší dlouhodobé strategii vyhovují a dávají smysl.

Když si například vybíráte individuální ESG akcie, nezaměřujte se pouze na ESG rating daných společností. Stejně pečlivě zhodnoťte jejich byznys model, dynamiku segmentu, finanční stav, cash flow a tým, který projekt vede.

Při hodnocení ESG fondů se vždy na prvním místě pokuste pochopit, jakým způsobem si fond vybírá, do kterých společností bude investovat. Že má v názvu napsáno „ESG“, „čistá enerige“ nebo „udržitelnost“ nemusí nic znamenat. Pokuste se zjistit, na základě jakého klíče jsou společnosti pro portfolio vybírány. A pořádně si jednotlivé společnosti projděte, aby se vám nestalo, že investováním do 3 ESG fondů bude náhle velká část vašeho „ESG kapitálu“ ve skutečnosti vystavena společnostem jako je AppleMicrosoft nebo Amazon.

Tyto jsou totiž populárními nákupy jak v tradičních, tak v ESG fondech. Neopomeňte ani historickou výkonnost fondu a samozřejmě jeho ER (expense ratio – procentuální vyjádření toho, kolik % celkových aktiv fond používá na administrativu a další provozní náklady). Výdaje ESG fondů jsou totiž zpravidla ve srovnání s tradičními fondy vyšší, jelikož tyto fondy musí v rámci svého portfolia při analýzách zvažovat nejen byznysovou, ale i ESG stránku věci.

Diverzifikujte a hleďte daleko dopředu

A v neposlední řadě – neopomínejte v zaujetí principy ESG a čistou energií slovíčko diverzifikace. Tím není řečeno, že byste si pro jistotou jako hedge měli pořídit akcie ropného giganta ExxonMobil, ale vaše portfolio by mělo být dostatečně rozloženo mezi individuální společnosti, třídy aktiv a ideálně také z pohledu geografie.

Budování širšího ESG portfolia může být aktuálně z pohledu světového vývoje a hodnot, jež by dnes lidstvo mělo vyznávat, tím správným rozhodnutím. Ujistěte se však, že jde pro vás zároveň o správné finanční rozhodnutí tím, že ve svém výběru vhodných ESG aktiv budete dbát na dostatečnou diverzifikaci a disciplinovaný proces jejich výběru. Určitě chcete z ESG benefitovat i krátkodobě, ale vaše rozhodnutí musí dávat smysl i v dlouhodobém investičním horizontu.

Zdroj: Warengo / Autor: Tomáš Durčák