Evropská komise v červenci zveřejnila nový klimaticko-energetický legislativní balíček, který má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Bank of America se pokusila obratem identifikovat evropské energetické společnosti, které by z připravovaných opatření měly vyjít lépe než konkurence. Jejich akcie proto doporučuje zařadit do portfolií.

Podle Bank of America otevírá snaha unie s více než 440 miliony obyvatel mnoho investičních příležitostí. Zásadní je samozřejmě snaha o snižování emisí a podporu energetiky založené na obnovitelných zdrojích. A ačkoli plány Evropské komise musejí schválit Evropský parlament a jednotlivé státy, čeká se, že rámec opatření zůstane zachován.

Akcie následujících šesti firem doporučuje Bank of America nakupovat s ročním výhledem výrazného zhodnocení. Údaje v závorkách o růstovém potenciálu vzhledem k 12měsíční cílové ceně banky jsou aktuální k 19. červenci.

Řada argumentů analytiků banky je hodně obecná (příkladem jsou zmínky o možném příznivém, respektive nepříznivém vývoji regulace u jednotlivých titulů, ale třeba také výhled pohybů směnných kurzů nebo obava o nepříznivé klimatické podmínky typu nedostatku silného větru), a proto necháváme rozbor byznysu a analýzu plánů jednotlivých firem na čtenářích. To ostatně platí pro všechny akciové tipy – lze pouze konstatovat, že Bank of America ukázala na uvedenou šestici jako na možné vítěze příštího roku v evropské energetice.

E.ON (+23 %), Energias de Portugal (+66 %), EDP Renováveis (+26 %)

E.ON, Energias de Portugal, EDP Renováveis
zdroj: Google Finance

Engie (+52 %), RWE (+59 %), Terna (+15 %)

Engie, RWE, Terna
Zdroj: Google Finance

Zdroj: Investicniweb.cz