Ačkoliv ceny na globálním trhu průměrně klesají o 20 %, ceny za udržitelné akcie a fondy během aktuálního výprodeje stále překonávají svá maxima. Sociálně odpovědné investice přestaly být trendem a staly se efektivní byznysovou strategií.

Sociálně odpovědné společnosti stojí na pilířích takzvaných ESG zásad, které vycházejí z anglické zkratky environmental, social and corporate governance. Jejich význam spočívá v tom, že se kromě vlastního ekonomického růstu také aktivně zaměřují na pozitivní dopad svých investic, a to v oblastech, jako je ekologie, společnost, etika a udržitelný ekonomický rozvoj. 

Prostřednictvím odpovědných investic tudíž není podporován například uhelný průmysl znečišťující životní prostředí nebo firmy, které byly usvědčené z korupce, ale výhradně investiční společnosti, hedgeové fondy nebo jiné veřejné i soukromé instituce, které se koncentrují na odvětví jako jsou alternativní energetika, vodohospodářství nebo zpracování odpadu. 

Stabilní i během krize

Výhody ESG investic teď zdůraznila také koronavirová krize. Ta podle posledních zpráv znatelně poškozuje globální ekonomiku, ale ESG investic se dotýká mnohem méně. Odpovědné společnosti totiž nejsou vystaveny propadům ropy jako konvenční energetické podniky, a také se u nich předpokládá perfektně zvládnutý rizikový management. To jim propůjčuje statut stabilní investice a na ten mnozí investoři velmi dobře slyší.

Zelené peníze se množí rychle

Společnosti, které dodržují pravidla ESG, můžou být v budoucnu úspěšnější než firmy se standardní politikou, což by se mělo projevit i na výkonnosti indexů a produktů, které je sdružují. Že to není jen zbožné přání, dokazuje 12 ETF zaměřených na čistou energii, jejichž výkonnost se do začátku června minulého roku pohybovala okolo 21 %, a překonávaly tak s přehledem index S&P 500. 

Také letos se z hlediska výkonu na základě výnosů za první čtvrtletí udržitelné fondy objevily v horním kvartilu nebo v horní polovině své skupiny mnohem častěji než konvenční fondy a odhadované čisté toky do 314 udržitelných otevřených podílových fondů a ETF překonaly rekord z loňského závěrečného čtvrtletí. 

Pokud se tedy potvrdí předpoklad dalšího růstu ESG, může být tato oblast jedním z nejzajímavějších investičních oborů budoucnosti.

ESG investice už jsou i v Česku

Mezi lety 2013 a 2017 trh s ESG investicemi pětinásobně vzrostl a za rok 2019 jen v Evropě přiteklo do těchto fondů téměř 120 miliard eur. To je více než dvojnásobek sumy, kterou investoři vložili do těchto fondů o rok dříve. V EU postupně stoupá také poměr soukromých emitentů, kteří loni emitovali 51 % objemu zelených dluhopisů.

Rychle rostoucí poptávka po odpovědných investicích se šíří po celém světě. Vycházejí jí vstříc velcí hráči jako je BlackRock nebo Amundi a ESG investice stále více prostupují i do Česka, kde začínají rezonovat mezi investičními profesionály i drobnými investory. Mít ESG investice v portfoliu začíná být výraznou konkurenční výhodou.

„Čeští klienti i státní zřízení a organizace v rámci svých investic stále více zvažují vliv globálních ekologických a společenských problémů,“ potvrzuje Tomáš Voltr, výkonný ředitel české společnosti Energy financial group (EFG), která se zabývá ESG investicemi a výstavbou obnovitelných zdrojů energie. „Odpovědné investice mají v současné době velmi zajímavé výnosy. Navíc podporují obnovitelné zdroje energie nezávislé na dovozu komodit či odběru z jiných států,“ doplňuje. 

Zajímáte se o svět investic? 

CHCETE MÍT EXKLUZIVNÍ INFORMACE ZE SVĚTA ESG, KTERÉ MOHOU VÁM ČI VAŠIM KLIENTŮM VHODNĚ, A HLAVNĚ ZISKOVĚ DOPLNIT PORTFOLIO? VYPLŇTE PROSÍM TENTO KRÁTKÝ FORMULÁŘ A PŘIDEJTE SE K TĚM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST.