Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi

Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi

Vysvětlíme jednotlivá důležitá ustanovení zákona z pohledu prováděcích vyhlášek, jaké nastanou změny při vedení evidence odpadů a ve vybavení zařízení pro nakládání s odpady, jaké budou podmínky pro ukládání odpadů na skládky a k zasypáv...