Téměř pětina globálních emisí CO2 je aktuálně zahrnuta v některém z trhů s emisemi s CO2. Ještě před 10 lety to přitom bylo zhruba 5 %. I přes pozitivní trend však analytici z BloombergNEF (BNEF) upozorňují jak na potřebu zrychlit tempo rozšiřování těchto trhů, tak na potřebu navyšování cen emisních povolenek a cílů v rámci jednotlivých trhů.

Výzkumníci z BNEF uvedli, že je v současné době ve světě provozováno 30 trhů s emisemi CO2, na kterých musejí vybraní emitenti CO2 nakupovat emisní povolenky. Celková velikost těchto trhů, které nyní pokrývají téměř 20 % globálních emisí CO2, činila v loňském roce 850 miliard dolarů.

„Evropská unie byla jedním z průkopníků, když v roce 2005 zavedla svůj systém pro obchodování s emisemi, a všechno nabralo spád poté, co v loňském roce spustila svůj národní trh Čína,“ uvedl BNEF.

Snímek obrazovky 2022 09 26 v 13.24.27
Podíl globálních emisí CO2 zahrnutých do emisního obchodování.
Zdroj: BNEF

BNEF dodal, že do budoucna bude zapotřebí, aby se k obchodování s emisemi CO2 přidali i další významní emitenti skleníkových plynů, jako jsou Spojené státy americké či Indie.

Vyšší ceny povolenek i vyšší cíle pro pokles emisí

Kromě potřeby zavádění nových trhů v regionech, kde prozatím chybí, bude podle BNEF zapotřebí růst cen emisních povolenek na vybraných zavedených trzích či růst cílů vyjádřených pomocí takzvaných lineárních redukčních faktorů (LRF), které udávají tempo snižování stropu celkových emisí CO2 v daném systému.

Snímek obrazovky 2022 09 26 v 13.26.16
Hodnocení jednotlivých trhů s emisemi CO2 z pohledu velikosti a cílů snižování emisí.
Zdroj: BNEF

„Přestože jsou na některých trzích s emisemi CO2 prováděny radikální reformy, je před námi ještě hodně práce, abychom se posunuli od plácání se v mělkém bazénu k plavání ve vyšších ligách,“ dodal BNEF s tím, že dobře fungující emisní trh by touto rétorikou představoval dostatečně široký a hluboký olympijský bazén.

Ohledně potřebné ceny emisních povolenek BNEF odkázal na odhad Světové banky, podle které by pro dosažení cílů Pařížské dohody bylo třeba, aby ceny emisních povolenek byly v rozsahu 50 až 100 USD/t.

Snímek obrazovky 2022 09 26 v 13.27.49
Vývoj cen emisních povolenek na vybraných trzích s emisemi CO2.
Zdroj: BNEF

„Ovšem pouze EU, Spojené království a Nový Zéland mají v současné době ceny uvnitř nebo nad uvedeným rozsahem, ostatní trhy jsou hluboko pod. Ceny v Číně, tedy největším trhu z pohledu zahrnutých emisí, setrvávají pod 10 USD za tunu CO2,“ dodal BNEF.

Zdroj: Bloomberg, oenergetice.cz