Uplynulo jen několik dní od schválení nové taxonomie, která řadí zemní plyn a jádro do kategorie „zelených“ zdrojů energie. Mezi mnoha kritickými hlasy zaznívalo zejména to, že označení „zelený“ nebo „udržitelný“ zdroj není pro plyn a jádro vhodné a může vést ke greenwashingu, mást investory a znehodnotit směrodatnost celého dokumentu taxonomie. To, na co kritici upozorňovali, se již začíná dít, když tradiční plynárenské společnosti neztrácí čas a aktivně poptávají zelené bondy.

Zelené bondy pro zemní plyn táhnou

Zastupitelé známé investiční společnosti Nomura s mezinárodní působností tvrdí, že jejich klienti ze sektoru zemního plynu již jednají s bankou o potenciálním vydání zelených bondů, které díky vysoké poptávce po etických aktivech představují vidinu nižších výpůjčních nákladů. Pro etické fondy je to kontroverzní téma, jelikož se dá předpokládat, že se jejich správci budou snažit vyhýbat dluhopisům vydaných společnostmi z oblasti fosilních paliv. Pozice Evropské unie jakožto světového leadera v oblasti udávání standardů pro ESG investice tím může utrpět také.

Jarek Olszowka z vedení sekce udržitelných financí finanční skupiny Nomura k tomu dodává: „Bude docházet k emisím dluhopisů z tohoto průmyslového sektoru. To představuje pro EU riziko, jelikož ji to vystavuje útokům“. Dodává, že by radši měla vzniknout zvláštní kategorie pro investice do přechodných zdrojů energie, tedy plynu a jádra. Zařazení plynu a jádra do „zelené“ kategorie podle něj otevírá cestu k napadání celé taxonomie.

„Nedělejme si jen prosím iluze, že by schválením nové taxonomie zemní plyn zázračně zezelenal.“

Tomáš Voltr

K nebezpečí zmatení veřejnosti a investorů označením zemního plynu za zelený se vyjádřil i Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group a.s.  „Na jednu stranu je zařazení zemního plynu mezi podporované zdroje energie logickým východiskem, které vytváří větší manévrovací prostor pro proces transformace na zelenou ekonomiku“, říká a dodává: „Nedělejme si jen prosím iluze, že by schválením nové taxonomie zemní plyn zázračně zezelenal. Bez ohledu na tuto jeho novou dočasnou nálepku se jedná o fosilní palivo a jako každé takové výrazně zatěžuje životní prostředí.“ Dle jeho názoru také hrozí to, že jednotlivé země „usnou na vavřínech“ a utlumí investice do opravdu obnovitelných technologií, což prodlouží dobu přechodu na net-zero ekonomiku.

Tomáš Voltr a taxonomie
Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG

Zelenou nálepku už kritizovala expertní komise i neziskové organizace

Se stejnými výtkami jako představitelé Nomury přišli již dříve některé členské státy a také členové expertní skupiny Evropské komise. Ti tvrdí, že opatření jádra a zemního plynu zeleným štítkem je „v rozporu s vědeckými poznatky a dosavadní regulací.“ Poradci celkově uznávají roli plynu a jádra pro přechod od uhlí k čisté energii. Tvrdí však, že po boku obnovitelných zdrojů nemají co dělat, protože tím znehodnocují celý systém.

Podobná slova použil i Jiří Koželuh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha, který napsal, že „Evropská komise se schválením dočasného zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie ještě více vzdálila od vědeckého přístupu k politickému řešení.“ Hnutí Limity jsme my zase upozorňuje na to, že investice do jádra a plynu prodlouží a prodraží přechod na čistou energetiku, kterou je potřeba udělat pro odvrácení klimatického rozvratu.