Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Cirkulární ekonomika v praxi

1. 11. 2022 09:00 - 2. 11. 2022 14:30 CET

pozvanka-cirkularni-ekonomika_2

Pozvánka na druhý ročník dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi (možnosti podpory financování udržitelného podnikání) pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Nizozemským velvyslanectvím a předními představiteli působícími v oblasti oběhového hospodářství dne 1.–2.11.2022 v Hotelu Golf v Praze.

Program 1.den: 1. 11. 2022: 

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Úvodní slovo
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
náměstek ministra
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

9:45 – 10:45 Diskuzní blok 1 – Financování cirkulární ekonomiky

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
náměstek ministra
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Eduard Muřický
NPO (Národní plán obnovy)
náměstek ministra
Sekce průmyslu a stavebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jan Kříž
OP ŽP (Operační program životního prostředí)
náměstek ministra
Sekce ekonomiky životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Radim Sršeň, Ph. D.
náměstek člena vlády
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jiří Jirásek
OP TAK – Finanční nástroje (Operační program Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost)
Předseda představenstva
Národní rozvojová banka

10:45 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 12:30 Blok 2 – Výzkum, vývoj a inovace v cirkulární ekonomice

Ing. Petr Porák
OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Silvia Jirásková
TC AV (Technologické centrum AV ČR)
vedoucí Oddělení rozvoje podnikání

RNDr. Radek Hořeňovský
předseda klastru WASTen (Česká asociace oběhového hospodářství)

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
VŠCHT Praha
vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové technologie

12:30 – 13:30 Lunch Break
13:30 – 14:45 Blok 3 – Budování komunity a networking pro podporu CE

Freek van Eijk
NL Circular Hotspot

Stepan Vashkevich
CZ Cirkulární Hotspot

Olga Martín Garcia
Basque Environment Cluster

14:45 – 16:00 Blok 4 – Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu a stavebnictví

Ing. Jan Piskáček
OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Petr Jonák
člen představenstva
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Šárka Tomanová
Ředitelka
Šance pro budovy

Ing. Karel Fronk
vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj
SKANSKA

Pavel Zedníček
CEO
INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky)

16:00 – 16:30 Coffee break
16:30 – 17:30 Blok 5 – Nové podnikání v CE -> start-upy, spin-offy

Ing. Mgr. Pavel Laube
OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
vedoucí oddělení metodiky finančních nástrojů
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Petra Balladares
Sektorová specialistka pro EcoTech
agentura CzechInvest

Ing. Cyril Klepek
CEO
CYRKL

PhDr. Lenka Mynářová
Accelerator 100+ (úspěšné start-upy)

20:00 Slavnostní večer – Restaurace hotelu Golf

Program 2. den: 2. 11. 2022

9:30 – 10:00 Občerstvení
10:00 – 11:00 Blok 1 – Cirkulární ekonomika v praxi

Ing. Pavel Zděnek
Vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

RNDr. Miloš Kužvart
Výkonný ředitel
ČAObH (Česká asociace oběhového hospodářství)

Ing. David Sventek, MBA
CirkArena – Circular Economy R&D Centre
BeePartner a.s.

11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Blok 2 – Prezentace úspěšných projektů
Úspěšné projekty podpořené z OP PIK

Ing. Jan Filák
ředitel
Pořízení inovativní technologie PTR pro zahájení unikátní výroby technických
průmyslových plynů a dalších produktů z plastových druhotných surovin
FILÁK, s.r.o.

Ing. Petra Špringerová a Ing. Jan Mengler
Regenerace methanolu
VUAB Pharma, a.s.
Recyklace abraziva
WASHINA engineering s.r.o.
Další úspěšné projekty

Ondřej Koc
Business development manager/CSO
Recyklace stavební huti, výroba městského mobiliáře
CEMENTUM, s.r.o.

Ing. Mikuláš Hurta
CEO
Cirkulární móda
Nilmore, NIL Textile, s.r.o.
České patentované organické hnojivo s unikátními vlastnostmi ve formě
praktických granulí vyráběné ze suchého separátu z bioplynových stanic
Heesters, s.r.o.

MFA David Minařík
Mycelium jako náhrada pěnového polystyrenu
myco s.r.o.

Tomáš Dáňa
Výrobní postupy pro náhradu zinku odpadním zinkem, včetně
komplikovaných produktů jako jsou zinkové prášky, pigmenty a nátěrové hmoty
COREZINC, s.r.o.

13:00 – 13:30 Blok 3 – Závěrečná část

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
Závěry a doporučení pro další ročník konference
náměstek ministra
Sekce fondů EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:30 – 14:30 Lunch

*změna programu vyhrazena

 

 

Místo konání

Hotel Golf
Praha, Česká republika