Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022

23. 11. 2021 09:00 - 16:30 CET

podnik-ekologie

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Moderátor a odborný garant konference Ing. Tomáš Lank.

Připravovaná témata:

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi:

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v praxi – nové povinnosti pro původce vyplývající z přechodných ustanovení
 • Nebezpečné odpady vs. ADR – NE každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu

Obaly v podnikové praxi

 • Proč se zavádí nové výkazy o produkci obalů?
 • Změny v kategorizaci jednotlivých obalů – zkušenosti z praxe

Cirkulární ekonomika:

 • Cirkulární ekonomika – od snů k praxi
 • Cirkulární firma podle ISO norem

Chemické látky:

 • Výstupy ze zpracování odpadů z pohledu chem. předpisů
 • Aktuální stav SCIP databáze
  • Povinnosti při uvádění předmětů s obsahem SVHC látky na trh
  • Seznámení s aktuálním stavem přístupu do SCIP databáze
  • Zdroje dat a možnosti zjednodušení při oznamování předmětů
  • Jak používat SCIP number
 • Povinnosti při používání povolené SVHC látky
  • Základní informace o SVHC látkách a procesu povolení v dodavatelském řetězci
  • Jak postupovat po obdržení čísla povolení
  • Postup oznámení povoleného použití na ECHA
  • Další povinnosti vyplývající z povoleného použití SVHC látky

Vodohospodářství

 • Novela vodního zákona a její dopady do podnikové praxe
 • Povinnosti původců a jejich zapojení do zákona o vodách

Ochrana ovzduší

 • Jste vyjmenovaným zdrojem znečištění? Jaké máte povinnosti?
  • Případové studie z praxe
 • Nový ohlašovací systém ISPOP

Podrobnosti

Datum:
23. 11. 2021
Čas:
09:00 - 16:30 CET
Webová stránka:
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/povinnosti-v-podnikove-ekologii-v-roce-2022

Místo konání

online/Praha