Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Povinnosti v podnikové ekologii v praxi –⁠ novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022

18. 5. 2022 09:00 - 15:00 CEST

povinnosti v podnikové ekologii

Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v roce 2022? Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

Obsah:

Odpady:
Zákony – základní informace o změnách, které vyplynuly z nového zákona o odpadech
 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení
 • Předání a převzetí odpadů
 • Komunitní kompostování
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady

Obaly:

Ekomodulace a evidence obalů z pohledu AOS EKO-KOM a.s.

 • Nová struktura čtvrtletního výkazu

Novela zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky k zákonu o obalech.

Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP

Plánovaný zákon SUCHO – POVODNĚ

 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení

– Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny

 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření

Ovzduší:

– povinnosti při nákupu chladících jednotek až do roku 2025
– regulované látky a F-plyny – evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP

– nové povinnosti revizí spalovacích kotlů

Chemické látky:

 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích

– Kdy je chemická látka musí mít
– Kdy je chemická směs musí mít

 • Kdo má jakou odpovědnost

– Mít Bezpečnostní list s ES
– Aplikovat povinnosti z něho do praxe

Místo konání

Praha Hotel Globus
Praha, Česká republika

Pořadatel

INISOFT s.r.o.