Select Page

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Slavnostní představení publikace SOER 2020 v ČR

2. 12. 2020

Letak SOER 2020 2prosinec15hod

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech SOER (Evropské životní prostředí — stav a výhled).

Zprávy SOER se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů. SOER 2020 představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí Eionet.

Publikaci představí Hans Bruynincks, ředitel Evropské agentury pro životní prostředí. S příspěvky dále vystoupí Tomáš Cajthaml, zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí a předseda oborové rady Přírodovědecké fakulty Unoverzity Karlovy a Miroslav Havránek, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí.