Vyberte možnost Stránka

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi

9. 2. 2022 09:00 - 15:00 CET

odpad

Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi – zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021

Dozvíte se:

 • k jakým cílům se zavázala Česká republika a jaký to má dopad na původce/obce a oprávněné osoby
 • co znamená hierarchie nakládání s odpady
 • jak správně zařadit odpad
 • informace a novinky v oblasti vedlejších produktů a podmínky pro ukončení režimu odpadů
 • jaké jsou zásadní změny při provozování mobilních zařízení pro sběr odpadů
 • na co si dát pozor při využívání odpadů na povrchu terénu
 • aktuální informace ohledně výmětů z dotřiďovacích linek – energetické využití & odstranění
 • co patří mezi konstrukční prvky skládky a jaký odpad lze využít na technické zabezpečení skládky
 • které odpady již nebude možno uložit na skládku
 • jaká je konstrukce a sazba poplatku za uložení odpadu na skládku
 • jak se stanovuje sleva pro obce za skládkování SKO
 • kdo je obchodník s odpady a kdo zprostředkovatel a související podmínky povolení
 • jaká zařízení lze provozovat bez povolení, pouze na ohlášení
 • novinky související s dokladováním základních popisů odpadů a písemných údajů o odpadu
 • jaké jsou nové kódy nakládání s odpady
 • informace o nové povinnosti hlášení údajů o obecním systému
 • jaká specifika byla stanovena pro nakládání s komunálním odpadem včetně výpočtu plnění cílů
 • jaké jsou povinnosti při nakládání s kovovými odpady (evidence, kamerový systém atp.)
 • jak nakládat s kaly z ČOV & ověření účinnosti
 • změny v případě komunitního kompostování
a nezapomeneme ani na účinnost nového zákona o odpadech, nových prováděcích vyhlášek a především na zásadní přechodná ustanovení

Obsah:

 • působnost: zákon o odpadech
 • katalog činností & zařízení bez povolení
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití
 • povinnosti původce
– katalog odpadů a zařazování odpadů
– informace o odpadu & základní popis odpadu & kritické ukazatele
– nakládání se stavebními a demoličními odpady
 • kovový odpad – evidence osob, identifikace odpadu, kamerový systém
 • provoz zařízení & revize povolení provozu zařízení
 • obchodování s odpady & zprostředkování
 • mísení odpadu – u původce & v zařízení
 • úprava & využití & odstraňování odpadů
 • nakládání s kaly z ČOV
 • komunální odpad, obecní systémy a zapojení podnikatelů do systému obce
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • komunitní kompostování
 • odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • skládkování & poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • přechodná ustanovení