V letošním roce jsme byli svědky několika otřesů. Dopad událostí, které se odehrály v tomto roce, budeme pociťovat ještě dlouho, i v roce následujícím. Zejména se to týká tragických důsledků války na Ukrajině. Z finančního hlediska byl hlavní změnou posun v měnové politice, od režimu podporujícího globální finanční trhy, k nastavení měnové politiky zaměřené na zkrocení inflace.

Andrew McCaffery, globální investiční ředitel pro správu aktiv ve společnosti Fidelity International, upozorňuje na trendy, které budou, na pozadí pokračující volatility a přísnějších měnových podmínek, trhům dominovat na prahu roku 2023.

Inflace vs. úrokové sazby

„Inflace v letošním roce provází trhy a pravděpodobně zůstane vysoká, čímž končí éra levných peněz a zvyšuje se riziko, že přílišné utahování měnových podmínek ze strany centrálních bank vyvolá prudkou recesi, tzv. „inflační krach“.“

„Trhy chtějí věřit, že centrální banky mrknutím oka změní směr měnové politiky s cílem dosáhnout měkkého přistání. Podle našeho názoru však tvrdé přistání zůstává nejpravděpodobnějším scénářem pro rok 2023. Dřívější norma intervencí centrálních bank „za každou cenu“ během finanční krize či pandemie je pryč.“

„Dokud to trhy plně nevstřebají, mohli bychom být svědky prudkých růstů na základě očekávaných opatření Fedu a zpětných pohybů, pokud se tato očekávání nenaplní.“

„Sazby by se nakonec měly ustálit, ale pokud inflace zůstane upoutaná nad dvěma procenty, je nepravděpodobné, že by došlo k jejich rychlému poklesu.“

Silný dolar

„Klíčovým faktorem, který je třeba sledovat, je další vývoj amerického dolaru. V roce 2022 se ukázalo, jak je silný dolar nepříznivý pro ostatní ekonomiky, a to jak ve vyspělém světě, tak pro rozvíjející se země, které jsou závislé na dluhovém financování v tvrdé měně. Pokud bude Fed pokračovat ve zvyšování sazeb, mohl by silnější dolar ještě urychlit nástup recese v jiných částech světa. Naopak výrazná změna ve směřování dolaru by mohla přinést rozsáhlou úlevu a zvýšit celkovou likviditu ve všech problémových ekonomikách.“

Inflace, USA

Geografická diverzifikace

„Ostatní části světa se pohybují po jiných trajektoriích. Japonsko zatím zachovává volnější nastavení měnové politiky, ale jakýkoli odklon od současné kontroly výnosové křivky by mohl vést k nezamýšleným důsledkům pro jen a potenciálně přispět dodatečnou úrovní rizika k již tak zvýšené míře volatility na devizových trzích.“

„Také Čína se v roce 2022 vydala jinou cestou, a to kvůli politice nulové tolerance covidu a krocení trhu s nemovitostmi. Očekáváme, že v příštích 12 měsících se politici budou nadále zaměřovat na oživení ekonomiky a investovat do oblastí s dlouhodobějším horizontem, jako jsou zelené technologie a infrastruktura. Jakékoli uvolnění omezujících opatření v souvislosti s Covidem způsobí, že spotřeba vzroste. Nastoupená deglobalizace v důsledku pandemie a napětí s USA si vyžádá určitý čas, než se prosadí. Nicméně je to téma, jehož význam poroste.“

„Rozvíjející se trhy a asijské země se slabší korelací růstu s USA a Evropou představují jednu z možností, jak dosáhnout vyšší diverzifikace. Hotovost a kvalitní dluhové cenné papíry investičního stupně zase nabízejí potřebné defenzivní vlastnosti.“

Idiosynkratické prvky

„S rostoucím rozptylem výnosů budou investoři nacházet ve svých portfoliích spíše idiosynkratické prvky, než aby se spoléhali na pohyby celého trhu, které jim doručí výnosy. Příležitosti by se také měly začít objevovat mezi cennými papíry, jejichž hnací silou jsou dlouhodobější témata, jako jsou dekarbonizace a reindustrializace, která by mohla přitáhnout pozornost investorů. A to spíše dříve než později,“ říká McCaffery.

Chcete-li si přečíst celý investiční výhled společnosti Fidelity International na rok 2023, klikněte na odkaz zde.

Zdroj: Fidelity International

Důležitá upozornění
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.
Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributorů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).