Společnost GasNet, největší tuzemský distributor zemního plynu, je připraven zvyšovat podíl vodíku ve své plynárenské síti. V Ústeckém kraji se dohodl na spolupráci se společností FOR H2ENERGY, která plánuje postavit výrobnu vodíku v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. Jde o první potenciální výrobnu vodíku, kterou by GasNet připojil v tomto regionu ke své plynárenské distribuční síti. Obě společnosti v této souvislosti podepsaly na konci října memorandum o spolupráci.

,,Plynárenství má svoji zelenou a obnovitelnou budoucnost v podobě biometanu a právě vodíku. Na distribuci těchto nízkoemisních a bezemisních plynů se dlouhodobě připravujeme. Naše síť už dnes zvládne až 20% příměs vodíku se zemním plynem. Zvyšování podílu vodíku v naší síti je součástí naší dlouhodobé strategie. Jako lídr v distribuci zemního plynu chceme společně s FOR H2ENERGY ukázat, že vodík je cesta, která jednoznačně dává smysl.“ říká Andrej Prno, ředitel operativní správy sítě GasNetu, a dodává: ,,Je to zelený plyn, který sníží emise, pomůže pokrýt budoucí energetické potřeby ČR a posílí naši energetickou soběstačnost. V případě projektů, jako je ten společnosti FOR H2ENERGY, si ho totiž vyrobíme přímo v tuzemsku.

Společně s výrobnou vodíku plánuje firma FOR H2ENERGY vybudovat v regionu celé vodíkové hospodářství. ,,Kromě výstavby fotovoltaické elektrárny a elektrolyzéru pro výrobu zeleného vodíku počítá projekt s rozvojem vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba má začít v roce 2024, zkušební provoz chceme zahájit koncem roku 2025,“ vysvětluje Tomáš Krenc, jednatel FOR H2ENERGY s.r.o.

Ústecký kraj, vodíkový ráj

Volba výstavby pilotního projektu lokální výrobny vodíku nepadla na Ústecký kraj náhodou. Ústecký kraj se totiž v problematice výroby vodíku velmi aktivně angažuje a má ambici i po postupném odchodu od těžby a zpracování hnědého uhlí navázat na své označení ,,energetického srdce“ České republiky. V březnu letošního roku se stal vůbec prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategií, která zevrubně popisuje plány rozvoje krajského vodíkového hospodářství.

vodík-infrastruktura

,,V regionu se tradičně soustřeďuje významné množství firem působících v oblasti průmyslu, energetiky a chemie, které mají s výrobou vodíku dlouholeté zkušenosti. Je zde proto k dispozici kvalifikovaný personál s širokým oborovým know-how. Samotný kraj je zároveň rozvoji lokálních výroben vodíku velmi otevřen. Jedná se proto o perfektní spojení,“ říká Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů, Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a dalších.

Legislativa jako překážka

Proces připojení lokálních výroben vodíku do distribuční sítě zatím není tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Plynaři se musí vypořádat s řadou překážek. 

,,Naše distribuční síť je už nyní na příměs vodíku technicky připravena. V současné době však zatím nejsou právními ani technickými předpisy stanoveny podmínky pro připojení výroben vodíku k plynárenské distribuční soustavě. To je ovšem pouze otázka času. Postupný přechod ze zemního plynu na bioplyn a vodík je dlouhodobě nevyhnutelný,“ upozorňuje Andrej Prno z GasNetu.

Zdroj: GasNet, enviweb.cz