O autorovi: Štěpán Hájek / analytik Purple Trading

ESG investice, které jsou zkráceninou anglických slov Environmental, Social a Governance, se jinými slovy dají popsat jako společensky odpovědné a zabývají se jím většinou investiční fondy a investoři se zájmem o pozitivní dopad finančního sektoru na životní prostředí, společnost, ekonomický rozvoj a tak podobně.

Ve světě investic je však faktorem číslo jedna ziskovost. A právě té dosahují ESG fondy v některých případech dokonce vyšší než klasické fondy. Koronavirus odhalil, že ESG nejde při krizi stranou, právě naopak, jeho popularita každým dnem roste.

Koronavirus odhalil, že ESG nejde při krizi stranou, právě naopak

Společnosti, které se chovaly při koronavirové krizi “slušně” a spíše najímaly, než propouštěly, se dočkaly v některých případech na akciovém trhu skutečně většího zhodnocení, než firmy, které se tak nechovaly. Právě firmy, které se řídí praktikami ESG, vyhodnotili někteří investoři jako ty, co dokážou rizika dobře odhalit, vyřešit a zmírnit jejich dopad na chod společnosti.

Částečně k oblibě ESG fondů pomohla také rozdělená společnost v USA a masové demonstrace.

Důležitým faktorem je také stabilita těchto investic. Od začátku roku akciové trhy ochutnaly toxický koktejl, který dělá aktuální krizi svým způsobem unikátní. Ta bezesporu mění svět, a to i svět investic, kde se začínají klást priority na udržitelnost, životní prostředí nebo redukci skleníkových plynů.

Česko se může prosadit na poli ESG

Fondy zaměřené na praktiky ESG se během pandemie propadly o přibližně 5 %, zatímco ostatní fondy průměrně o 16 %. Společností, které se těmito praktikami řídí, je celá řada. ČR sice patří mezi nejvíce znečištěné země v Evropě, ale i zde je například Energy financial group, která se zaměřuje na využití odpadů a výrobu energie bez dopadů na životní prostředí.

V Evropě jde o velké nadnárodní společnosti jako SAP, Vodafone, Unilever nebo Total. Obliba podobných investic bude s přibývajícími roky nejspíš sílit a například Norský státní fond se již před dvěma roky rozhodl investovat více “eticky” a začal redukovat své pozice v některých společnostech.

Tradiční sektory jdou stranou

Tradičně úspěšné sektory jdou pomalu stranou. Tabákový a alkoholový průmysl naráží na čím dál přísnější regulace, podobně jako gambling. Ústup “fosilních” energií dokládá nedávné vyřazeni společnosti Exxon Mobil z indexu Dow Jones, která byla v roce 2008 nejhodnotnější společností na světě.

Fondy zaměřené na praktiky ESG se během pandemie propadly o přibližně 5 %

Nejjednodušší způsob investování je, jak zaznělo přes různé fondy. Jedním z nejznámějších světových ETF je iShares MSCI Global Impact ETF. Od společnosti BlackRock existují také iShares zaměřené na jednotlivé země a kontinenty, jako například iShares ESG MSCI USA ETF nebo iShares ESG MSCI EM ETF, na země rozvíjející se ekonomik, nebo iShares ESG MSCI EAFE ETF na již rozvinuté ekonomiky a řada dalších. Pro porovnání nejznámější iShares MSCI Global Impact je od začátku roku v zisku 22,52 %, nejznámější index S&P 500 7,3 % a pražský PX -19,7 %.