Studie New Climate Institute zkoumala, zda firmy s velkým dopadem na stav životního prostředí dodržují sliby, ke kterým se v rámci snah o dekarbonizaci zavázaly. Z celkem 25 vybraných společností si podle zjištění žádná nevede tak, jak proklamuje. Nejhůře jsou na tom giganti Google, Amazon, Ikea, Apple a Nestlé. Firmy údajně o svých pokrocích často přehánějí nebo velmi špatně informují. Některé se proti závěrům studie ohradily s tím, že k posuzování její autoři používali špatná kritéria.

Zavázat se k výraznému snižování dopadů vlastního podnikání na životní prostředí je jedna věc, dostát těmto slibům je ale věc druhá. Firmy jsou, co se týče rychlosti dekarbonizace a celkové udržitelnosti provozu, pod enormním tlakem, a s tím jsou spojena také velká očekávání ze strany veřejnosti a investorů. Podle studie New Climate Institute, která zkoumala kroky 25 globálních korporátů, však spousta z velkých světových společností neplní vlastní cíle a v oblasti boje proti změnám klimatu často zůstává jen u silných proklamací.

Dle zprávy institutu není u těchto firem výjimkou přehánění nebo špatné informování o svých pokrocích. K největším ,hříšníkům‘ patří Google, Amazon, Ikea, Apple a Nestlé. Některé z uvedených společností nařčení odmítly a zpochybnily metody posuzování rychlosti a rozsáhlosti provedených změn. Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že jen tyto zmíněné firmy mají na celosvětových emisích skleníkových plynů pětiprocentní podíl. Jejich potenciál výrazně přispět ke zlepšení klimatických podmínek je tedy obrovský.

Překvapení a zklamání z přístupu firem

Autor studie Thomas Day uvádí pro BBC, že jeho tým se ve výzkumu původně chtěl zaměřit na pozitivní kroky a změny směrem k udržitelnosti provozu v podnikové sféře, bližší zkoumání však přineslo „upřímné překvapení a zklamání“ z přístupu společností ke svým slibům. „Prudké zrychlení klimatických závazků v kombinaci s rozličností přístupů znamená, že je více než kdy jindy obtížné rozlišovat mezi skutečným klimatickým vedením a nepodloženými závazky“, píší výzkumníci.

Zástupci dotčených společností každopádně kritiku autorů studie odmítají a své počínání v tomto ohledu hájí. „Stanovili jsme si ambiciózní cíle, protože víme, že změna klimatu je vážný problém a že je nyní třeba jednat více než kdy jindy. V rámci našeho cíle dosáhnout do roku 2040 nulových čistých emisí uhlíku je Amazon na cestě k tomu, aby do roku 2025 naše provozy byly napájeny ze 100 procent obnovitelnou energií,“ cituje server vedení amerického internetového obchodu. Komentář k závěrům výzkumu připojil rovněž potravinářský a nápojový gigant Nestlé. Také jeho představitelé se vůči výsledkům studie důrazně ohradili: „Vítáme kontrolu našich opatření a závazků v oblasti změny klimatu. Zpráva New Climate Institute’s Corporate Climate Responsibility Monitor (CCRM) však postrádá pochopení našeho přístupu a obsahuje značné nepřesnosti.“

Zmiňovanou zprávu vypracovaly neziskové organizace New Climate Institute a Carbon Market Watch, které analyzovaly veřejně deklarované strategie firem na snížení emisí skleníkových plynů s cílem dosáhnout čisté nuly. Vědci dlouhodobě upozorňují, že pokud svět této mety nedosáhne do roku 2050, růst globální teploty a s tím spojené změny klimatu budou mít na lidskou společnost a stav životního prostředí dalekosáhlé dopady.

Spotřebitel těžko zjistí, kde je pravda

Studie udělila každé firmě ,hodnocení integrity‘. K hlavním faktorům při posuzování patřilo každoroční zveřejňování produkce emisí, uvádění jejich zdrojů a srozumitelné informování o změnách v této oblasti. Ze závěrů vyplývá, že při dodržení současných strategií a závazků by se podařilo emise snížit nanejvýš o 40 procent. O ,čisté nule‘ se tak za současného stavu může lidem jenom zdát. Pouze tři z pětadvaceti společností se jasně zavázaly ke snížení emisí uhlíku o 90 procent. Patří mezi ně Maersk, Vodafone a Deutsche Telekom.

U ostatních podniků je velký rozdíl mezi tím, co prezentují navenek, a jak potom ve skutečnosti konají. „Ambiciózně znějící titulky firem příliš často postrádají skutečný obsah. Dokonce i ty, kterým se daří relativně dobře, o svých aktivitách přehánějí,“ říká Thomas Day a dodává, že spotřebitel se jen těžko může dozvědět, do jaké míry jsou silné proklamace pravdivé, či ne. Studie kromě Applu, Amazonu, Googlu, Nestlé, Ikei, Maersku, Deutche Telekom a Vodafonu zhodnotila situaci také ve firmách Sony, Enel, GlaxoSmithKline, Hitachi, Vale, Volkswagen, Walmart, Accenture, BMW Group, Carrefour, CVS Health, Deutsche Post DHL, E.On SE, JBS, Novartis, Saint-Gobain a Unilever.

Zdroj: Jakub Sekyra, euro.cz