Analytici a investoři tvrdí, že v příštích několika letech bude v evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS) dominovat spekulativní obchodování s tím, jak význam hedgingu bude v důsledku postupného odstavování uhelných elektráren v celé EU klesat. Informaci uvedla agentura Montel.

„Ve „starém“ ETS dominoval hedging energetických společností, spekulace začaly hrát hlavní roli až od roku 2018,“ řekl ve středu konferenci Carbon Forward Michael Pahle, vedoucí výzkumný pracovník Postupimského institutu.

S odstavováním uhelných elektráren v Evropě bude klesat objem vypouštěných emisí, a tedy i potřeba nákupu emisních povolenek (EUA) v energetickém průmyslu. Elektrárny na zemní plyn, které nyní ty uhelné ve výrobě elektřiny nahrazuj vypouští na jednotku vyrobené energie zhruba polovinu oxidu uhličitého.

Podle Pahleho se však pravděpodobně sníží i zajišťování se na forwardových trzích s EUA, protože plynové elektrárny, jako tzv. závěrné elektrárny, budou stále častěji určovat ceny na trhu s elektřinou, a tudíž i cena elektřiny bude odrážet jejich mezní náklady, včetně nákladů na emisní povolenky.

Spekulanti – pro EU ETS požehnání ale i prokletí

Posun ve prospěch spekulantů je pro trh požehnáním i prokletím, dodává Pahle. Aktivita spekulantů urychlila přijetí nové cenové rovnováhy na trhu v roce 2018, ale také zvyšuje volatilitu cen na trhu a potenciálně jej destabilizuje.

Někteří investoři nicméně tvrdí, že volatilita na trhu znamená nové příležitosti k řízení rizik.

„Trh je likvidnější, obchoduje se s větším objemem a opce jsou častěji používány jako nástroj pro řízení rizik. Volatilita na trhu s uhlíkem byla vždy vysoká. S pohybem cen v posledních dvou nebo třech letech začali účastníci využívat opce jako způsob, jak lépe řídit cenové riziko. Je to známka maturace trhu,“ uvedla Nima Neelakandan, vedoucí environmentálních produktů ve společnosti Morgan Stanley.

Rostoucí role průmyslu

S postupnou dekarbonizací energetiky bude v obchodování na EU ETS růst vliv průmyslu. Pro mnoho průmyslových podniků současné ceny povolenek stále ještě neznamenají dostatečnou pobídku k dekarbonizaci. Trh stále čeká na dosažení této mezní hodnoty, uvedl Casey Dwyer, analytik společnosti Andurand Capital.

Průmyslové podniky budou podle Ariela Pereze, vedoucího environmentálních produktů společnosti Hartree Partners, vyžadovat ceny přesahující 50 EUR/t, než se pro ně snižování emisí stane alternativou. Emisní povolenky se přitom v současné době obchodují za ceny okolo 26 EUR/t.

„Jen málo průmyslových odvětví dokáže krátkodobě snížit emise za ceny pod 50 EUR/t,“ uvedl Perez.

Zdroj: Montel agentura