Vyjednávači Evropského parlamentu 28. února dosáhli přeběžné dohody týkající se evropských dluhopisů (EuGB) s cílem realizace strategie financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Jedná se o nástroj financování investic souvisejících se zelenými technologiemi, energetickou účinností a účinným využíváním zdrojů, jakož i s udržitelnou dopravní infrastrukturou a výzkumnou infrastrukturou. Dle této dohody všechny výnosy z dluhopisů udržitelného rozvoje budou investovány do hospodářských činností, které jsou v souladu s taxonomií EU. Pro odvětví, která dosud nejsou pokryta taxonomií EU, a pro některé velmi specifické činnosti bude existovat tzv. flexibilní kapsa ve výši 15 %. To má zajistit použitelnost evropského standardu zelených dluhopisů od počátku jeho existence. Dohoda je prozatímní, neboť ji ještě musí potvrdit Rada a Evropský parlament a obě instituce ji musí přijmout, než se stane konečnou. Začne se uplatňovat 12 měsíců po vstupu v platnost.

Zdroj: Evropská rada