Konflikt na Ukrajině se posouvá do dalšího týdne, volatilita zřejmě vydrží a výhled je poznamenán hrozbami pro růst.

Nálada na trzích se zlepšila a index MSCI World se nachází o něco výše než před začátkem invaze. Přitom máme za sebou několik mimořádně volatilních týdnů. Nakolik bylo oživení rizikových aktiv v posledním týdnu způsobeno pokrýváním krátkých pozic a nakolik investory připravenými využít poklesu k nákupům, není v této fázi jasné.

„Zatím nejsme přesvědčeni, že se výhled zlepšil. Domníváme se, že za tržní volatilitou stojí nezměněná stagflační dynamika. Inflace byla na Západě vysoká již před válkou, avšak růst byl ohrožen omezováním spotřeby a zpřísňováním finančních podmínek. Obojí již bylo válkou prohloubeno a rozsah dalších hospodářských škod bude záviset na tom, kdy a v jaké podobě přijde řešení. Naše kvantitativní modely stále ukazují na averzi k riziku, přičemž lockdowny v Číně představují další nebezpečí pro dodavatelské řetězce a růst,“ vysvětluje Henk-Jan Rikkerink globální vedoucí oddělení Solutions and Multi Asset ve společnosti Fidelity International

Následně dodává: „Zatím jsme neprovedli žádné změny v našich základních názorech. V oblasti rizikových aktiv jsme stále opatrní, což se projevuje podhodnocením akcií a dluhopisů. Podvažujeme evropské akcie a euro, což odráží bezprostřední dopad války v regionu. V rámci dluhopisů držíme defenzivní pozici, převažujeme investiční stupeň a podvažujeme vysoký výnos.“

vysvětlení stagflační dynamiky
Zjednodušené vysvětlení stagflační dynamiky.

Nedávný taktický positioning Fidelity International se zaměřil na zvýšení expozice vůči dolaru. Domnívají se, že tento nápad zafunguje, ať už se výhled zhorší, nebo naopak, když se zlepší a Fed bude mít volné ruce k dalšímu zpřísňování.

„V současné době také hledáme oblasti trhu méně ovlivněné stagflační dynamikou. Evropa a Japonsko jsou zranitelné vůči vysokým cenám komodit, ale vybrané rozvíjející se trhy, zejména Indie a země v tichomořském regionu, by měly být odolnější. V delším časovém horizontu vidíme důvody k většímu optimismu. Čína uvolňuje měnovou a fiskální politiku a objevily se další náznaky, že se vláda v letošním roce zaměří na růst, i když zůstáváme opatrní, pokud jde o potenciální rizika v pozadí. Nicméně pokud by se čínský růst vzchopil, poskytlo by to celkově větší podporu rozvíjejícím se trhům. Inflace na Západě by měla dosáhnout vrcholu, což by centrálním bankám potenciálně umožnilo mírnější přístup. Trhy práce jsou napjaté a spotřebitelské rozvahy jsou stále zdravé. Prozatím však dáváme přednost podvážení rizika,“ uzavírá Henk-Jan Rikkerink.

Zdroj: Fidelity International