Proč je čistá energie tak důležitá v příběhu transformace? Výroba elektřiny byla vždy historicky velmi náročná na emise CO2. Byla založena na spalování fosilních paliv, které v malé míře doplňovala vodní a jaderná energie. To se však v posledních letech začíná měnit. V důsledku rychlého technologického pokroku a mnohem nižších nákladů rychle roste výroba solární a větrné energie.

To je důležitý první krok k dosažení tzv. uhlíkové neutrality, na které závisí další klíčové iniciativy. Jaký smysl má jezdit elektromobilem, který pohání špinavá elektřina?

Klíčovou výzvou pro vlády, politiky i korporace jsou nyní náklady. Pokud chceme do roku 2050 dosáhnout čisté nuly u emisí, budou se podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) muset roční investice do čisté energie do roku 2030 více než ztrojnásobit na přibližně 4 biliony dolarů. Zde přicházejí na řadu investoři. Ti by měli sehrát důležitou roli při financování přechodu na čistou energii, tím že zainvestují potřebné technologie a infrastrukturu.

Větrné elektrárny na moři v Norsku

Vedle příběhu o energetické transformaci, který čistá energie píše, je také nesmírně důležitým tématem našeho portfolia. Toto téma zahrnuje nejen financování společností vyrábějících energii, ale také investice do modernizace a rozšiřování přenosových a distribučních sítí, které zelenou energii dodávají.

Abychom přiblížili, jak by u nového fondu mohlo vypadat konkrétní naplnění těchto cílů, podělíme se o nedávnou případovou studii z jiného portfolia, které již nějakou dobu spravujeme.

Případová studie: posouzení nové emise dluhopisů společnosti Eurogrid

Společnost Eurogrid je provozovatelem přenosové soustavy v Německu. Společnost bude hrát klíčovou roli při modernizaci síťové infrastruktury, čímž podpoří elektrifikaci ekonomiky a rozšíření obnovitelných zdrojů energie.

V srpnu společnost vydala zelené dluhopisy – finanční cenný papír určený k financování projektů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Při správě fondu se neomezujeme pouze na zelené dluhopisy, ale vytváříme si vlastní názor na finanční a ekologické předpoklady určité společnosti. Pokud například společnost, která se nám líbí, vydává zelené a nezelené dluhopisy, je čistě na nás, které vyhodnotíme jako v danou chvíli lepší. Důkladná analýza je nenahraditelná, zejména vzhledem k problému greenwashingu, který ohrožuje trh udržitelného financování.

Vedení elektřiny

V souladu s naším obvyklým postupem pro hodnocení zelených dluhopisů jsme analyzovali i Společnost Eurogrid a prošla.

Výnosy ze zelených dluhopisů budou použity na lepší integraci offshorové větrné sítě a na zvýšení kapacity přenosové soustavy pro obnovitelnou energii.

Konkrétním příkladem způsobilého projektu je SouthEastLink, vysokonapěťové elektrické vedení, jehož cílem je propojit sever Německa s jihem. Severní Německo disponuje bohatými zdroji obnovitelné energie, zatímco jih Německa byl v minulosti závislý na výrobě energie z uhlí a jaderné energie.

Propojení těchto soustav podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN č. 7 a 13, tedy dostupnou a čistou energii a opatření v oblasti klimatu.

V prosinci roku 2022 Invesco uvedlo na trh nový fond – Invesco Sustainable Global Income Fund. Cílem fondu je podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu při současném zajištění výnosu a kapitálového růstu. Fond flexibilně alokuje své prostředky mezi korporátní dluhopisy, státní dluhopisy a globální akcie a využívá investic do diverzifikovaných globálních příležitostí. I proto portfoliu nyní dominují dvě témata – elektromobily a čistá energie.

Zdroj: Invesco

Varování před riziky
Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.
Důležité informace
Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.